Jaki jest margines/margin

forex margin

1593

Definicja

Pojęcie „depozyt zabezpieczający” odnosi się do dostępnych środków na rachunku transakcyjnym, niezbędnych do otwarcia nowej pozycji. Kwota ta zostanie odłożona na rachunku, aby służyć jako zabezpieczenie w przypadku fluktuacji cen.

Obliczanie marginu

Waluty

Podstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

ilość kontraktów * rozmiar pozycji * cena / lewar = depozyt zabezpieczający

Standardowy kontrakt oznacza pozycję o wielkości 100 000 jednostek. Poziom lewara zależy od rodzaju rachunku. Na przykład, przy wykorzystaniu lewara 100, wymagany depozyt zabezpieczający to liczba standardowych kontraktów pomnożona przez 100 000 $, a następnie przez iloraz bieżącego kursu i lewara.

Przykład Chcesz otworzyć jeden standardowy kontrakt przy lewarze 100 na parę walutową EUR/USD.

 1. Wymagany depozyt zabezpieczający będzie wyglądał następująco: 1 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 100 = 1097,50 $
 2. Wyższy lewar obniża depozyt zabezpieczający, jak widać w poniższym przykładzie: 1 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 500 = 219,50 $
 3. Zwiększenie liczby kontraktów zwiększa depozyt: 5 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 100 = 5487,50 $

Towary i Surowce

Podstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

ilość kontraktów * rozmiar pozycji * cena / lewar = depozyt zabezpieczający

Większość CFD na towary wymaga depozytu zabezpieczającego liczonego po stałej cenie. Tylko w przypadku kilku z nich charakteryzuje się zmiennym depozytem zabezpieczającym, obliczanym w sposób zbliżony do par walutowych. Stały depozyt zabezpieczający nie jest zależny od aktualnej ceny aktywów, a jedynie od ilości kontraktów składających się na transakcję.

Przykład Rozmiar pozycji dla złota wynosi 100 uncji troy, a co z tego wynika depozyt zabezpieczający wynosi: 1 x 100 uncji troy x $1075 / 100 = $1075

Indeksy

Depozyt zabezpieczający dla CFD na indeksy jest stały. Wysokość depozytu zabezpieczającego jest zależna tylko i wyłącznie od ilości kontraktów standardowych składających się na transakcję.

Akcje

Depozyt zabezpieczający dla CFD na akcje jest związany z liczbą kontraktów i oblicza się go jako procent wartości rynkowej. Podstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

__ ilość kontraktów x rozmiar pozycji x cena x wymagany depozyt = depozyt zabezpieczający __

Pojęcie „wymagany depozyt” odnosi się do procentowej wartości, określanej w zależnej od aktywów bazowych oraz ilości standardowych kontraktów składających się na transakcję.

Przykład W przypadku normalnego brokera, aby zainwestować w 100 akcji firmy Apple wartych 113$ każda, potrzebne jest 11 300 $. Kontrakt na różnicę wymaga depozytu zabezpieczającego, który zostaje obliczony w oparciu o wymagania dotyczące depozytu, które dla Apple wynoszą 10%: 1 x 100 x 113 $ x 10% = 1130 $

Wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego

Definicja

Określenie „wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego” odnosi się do sytuacji, w której saldo rachunku znajduje się poniżej określonego poziomu i dział firmy odpowiedzialny za realizację zleceń wzywa do zwolnienia dodatkowego kapitału. Wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego wiąże się z koniecznością zamknięcia części otwartych pozycji lub podwyższenia kapitału, poprzez zdeponowanie dodatkowych środków. Niepodjęcie żadnego z powyższych działań może wiązać się z automatycznym zamknięciem otwartych pozycji.

50% – wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego

Gdy wolne saldo Twojego konta stanowi tylko 50% depozytu zabezpieczającego, otrzymasz powiadomienie ostrzegające o możliwości automatycznego zamknięcia pozycji.

Przykład Posiadasz 10 000 $ kapitału początkowego i decydujesz się otworzyć 5 standardowych kontraktów (długich) na parę walutową EUR/USD z lewarem 100. Depozyt zabezpieczający przy bieżącej cenie sprzedaży wynoszącej 1,10 $ to 5,500 $.

Twój rachunek jest obecnie wyświetlany w postaci trzech wartości:

 •   Depozyt zabezpieczający 5500 $
  
 •   Dostępny kapitał       4500 $
  
 •    Zysk i starta      0 $
  
 •    Saldo rachunku       10000 $ 
  

__ saldo rachunku = depozyt zabezpieczający + dostępny kapitał __

Powyższa formuła wskazuje, że zmiana ceny w kierunku odwrotnym do Twoich otwartych pozycji, pomniejszy dostępny kapitał, a co za tym idzie saldo rachunku. Otrzymasz wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego, gdy saldo rachunku spadnie do 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego. W naszym przykładzie jest to 2750 $ (50% z 5500 $). Zysk i strata wskazują w takim wypadku stratę 7250 $, a EUR/USD jest wyceniane na 1,0855 $. Zysk i strata = 5 x 100,000 x (1,0855 – 1,10) = (-7250$)

20% – zamknięcie pozycji

Gdy po dokonaniu tych samych obliczeń, saldo rachunku będzie pokrywać tylko 20% depozytu zabezpieczającego, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. W naszym przykładzie stanie się to, gdy saldo rachunku wyniesie 1100 $. Strata wyniosłaby tutaj 8900 $, a kurs EUR/USD 1,0822 $.