Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie

401

Produkcja zintegrowana komputerowo, automatyzacja oparta na danych, która ma wpływ na wszystkie systemy lub podsystemy w środowisku produkcyjnym: projektowanie i rozwój, produkcja (patrz CAD/CAM), marketing i sprzedaż oraz wsparcie i serwis w terenie. Podstawowe funkcje produkcyjne, jak również obsługa materiałów i kontrola zapasów mogą być również symulowane przez komputery, zanim system zostanie zbudowany w celu wyeliminowania marnotrawstwa. Patrz również sztuczna inteligencja, systemy eksperckie, robotyka.