Kredyt na oświadczenie

659

Kredyt na oświadczenie (slang amerykański)

Kredyt przyznawany na liberalnych, a wręcz bezpodstawnych warunkach, tak że związana z nim zdolność kredytowa była li tylko „stekiem kłamstw”. Przykładowo, jeżeli kredytodawcy gotowi są udzielić kredytu na podstawie deklarowanego zabezpieczenia na majątku, mogą zignorować nawet tak podstawowe kryteria, jak właściwa historia kredytowa, status finansowy czy zdolność spłaty kredytu. Termin związany jest z kredytami hipotecznymi typu subprime, które przekształcano w papiery wartościowe opisywane jako „toksyczne aktywa”.