Kto może zostać komornikiem

3332

Mimo że komornicy należą do przedstawicieli najbardziej nielubianych zawodów w Polsce, wciąż nie brakuje osób chętnych do objęcia tego stanowiska. Dzieje się tak dlatego, że choć profesja ta nie cieszy się sympatią, może ona dawać wiele satysfakcji wykonującym ją osobom. Wbrew pozorom satysfakcja ta nie będzie polegała jedynie na otrzymywaniu wysokich zarobków, ale również na tym, że prawnik zyska możliwość realnego egzekwowania przestrzegania prawa przez zwykłych obywateli.

Jakie są wymagania wobec kandydatów na komorników

Komornikiem w Polsce może zostać jedynie osoba niekarana, posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię oraz będąca absolwentem studiów prawniczych. Po ich zakończeniu konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej oraz zdanie kończącego ją egzaminu. Nie bez znaczenia jest też wiek osoby ubiegającej się o posadę komornika – musi mieć ona co najmniej 26 lat.

Kontrowersje wokół zarobków komorników

Pensja komornika składa się jedynie z wysokości opłat egzekucyjnych, które są przeznaczane również na funkcjonowanie kancelarii, egzekucje sądowe, prowadzenie spraw bezskutecznych czy też na opłaty związane z ochroną zajętego mienia. Oznacza to, że wynagrodzenie funkcjonariusza jest znacznie niższe, niż mogłoby to się wydawać. Ponadto komornik nie pobiera wynagrodzenia za przeprowadzanie czynności komorniczych, ani nie otrzymuje pieniędzy z sądu, budżetu, bądź podatków.

Komornicy skarżą się więc, że często zarzuca im się, że pobierają oni zbyt wysokie prowizje, które skłaniają ich do zajmowania większej ilości przedmiotów niż powinni. Osoby nierozumiejące tej profesji myślą bowiem, że wszelkie aukcje komornicze i licytacje są tak bogate tylko przez pazerność funkcjonariuszy. Zapominają one bowiem, że ilość przedmiotów, która zasila aukcje i licytacje komornicze jest zależna jedynie od sumienności dłużników z danego rejonu.

Nieoficjalnie określa się średnie zarobki komornika na 6-7 tysięcy złotych brutto miesięcznie, jednak wśród przedstawicieli tego zawodu znajduje się też szerokie grono osób, które zarabia ponad 10 tysięcy złotych brutto. Nie oznacza to jednak, że każdy komornik może poszczycić się naprawdę wysoką pensją.

Zobacz: Dobry Prawnik, Dobra Kancelaria Prawna

Komornik nie zabiera, lecz oddaje

Najczęstszym zarzutem wobec komorników jest jednak nie kwestia ich wynagrodzenia, ale fakt, że odbierają oni ludziom ich majątek. Warto jednak zaznaczyć, że w każdej sprawie pojawia się nie tylko aspekt dłużnika, ale i wierzyciela, który traci swój majątek, gdy dłużnik go nie oddaje. Komornicy podkreślają więc często, że nie zabierają, lecz oddają to, co należy się osobie, która czegoś użyczyła.

Nie wszyscy jednak potrafią poradzić sobie z taką presją społeczeństwa i częstymi szykanami ze strony obcych sobie ludzi, dlatego do kancelarii komorniczych dołączają jedynie osoby o dużej odporności psychicznej na stres. Jest to także praca dla osób, które mogą pozwolić sobie na nieregularne godziny prowadzenia czynności – funkcjonariusze ci prowadzą bowiem swoje prace od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00.

Należy też pamiętać, że zawód ten niesie ze sobą szereg przykrych sytuacji, które mogą sprawić, że nawet doświadczony komornik wycofa się z dalszej pracy w tym zawodzie. Wśród tego typu zdarzeń prym wiodą samobójstwa dłużników, konieczność eksmisji rodzin z dziećmi czy też ściąganie długów od emerytów, którzy zostali oszukani przez rodzinę, sąsiadów, bądź przez zupełnie obce im osoby. Takie zdarzenia pozostawiają liczne ślady w psychice komorników i często prowadzą u nich do załamania nerwowego, zawału serca lub do pojawienia się nadciśnienia.

Więcej informacji na temat zasad działania komornika na stronie komornikforum.pl