Lista produktów tradycyjnych

378

Krajowa lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Mając na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktów żywnościowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnia produkty o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji. W tym zakresie prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków województw od 2005 roku Lista Produktów Tradycyjnych.

Jednym z głównych powodów powstania listy jest promocja regionalnych przysmaków na terenie całego kraju, aby następnie móc je skutecznie promować na arenie międzynarodowej. Warunkiem znalezienia się wyrobu na Liście Produktów Tradycyjnych jest wykazanie co najmniej 25-letniej tradycji jego wytwarzania. Produkty ubiegające się o taki wpis, powinny ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzą.

Pośrednio lista ta służy również przygotowaniu producentów do rejestracji nazw wpisanych na nią produktów na szczeblu unijnym.