1 Litr (l) – ile to cm3, dm3, m3, ml, galon

35363

Litr, w skrócie l lub L, może być przeliczony na 1/1000 m3 = 1 dm3. W krajach takich jak USA, Australia czy Kanada używa się skrótu L (duża litera), podczas gdy w innych krajach używa się litery l (mała litera).

1 l ile to cm3?

 • 1 l jest równy 1000 cm3
 • 1 l = 1000 cm3. Szklany słoik o pojemności 3 litrów to inaczej 3000 cm3.

1 l ile to dm3?

 • 1 l jest równy 1 dm3
 • 1l = 1dm3. Akwarium o objętości 135 litrów będzie miało 135 dm3.

1 l ile to m3?

 • 1 l jest równy 0.001 m3
 • 1l = 0.001m3. Wiadro z objętością 35 litrów pomieści 0.001 m3 wody.

1 l ile to galonów?

 • 1 l jest równy 0.264172 gal
 • 1l = 0.264172gal. Kufel 1,5 litrowy pomieści 0,396258 galonu soku.

1 l ile to ml?

 • 1 l jest równy 1000 ml
 • 1l = 1000 ml. Koryto o pojemności 100 litrów to 100 000 mililitrów.

Tabela konwersja litr

lcm3m3dm3ml
110000.00111000
220000.00222000
330000.00333000
440000.00444000
550000.00555000
660000.00666000
770000.00777000
880000.00888000
990000.00999000
10100000.011010000
1001000000.1100100000
10001000000110001000000

1 Litr to sześcienny decymetr lub 10 centymetrów × 10 centymetrów × 10 centymetrów

1 litr = 10 centymetrów × 10 centymetrów × 10 centymetrów
1 litr = 10 centymetrów × 10 centymetrów × 10 centymetrów

Używane powszechnie przedrostki i ich powiązanie z układem SI

Z jednostką SI stosowane są przedrostki wielokrotności, zawyczaj zgodne z przedrostkami SI:

WielokrotnośćNazwaSymboleRównoważna objętośćPodwielokrotnośćNazwaSymboleRównoważna objętość
100 llitrlLdm3decymetr sześcienny100 llitrlLdm3decymetr sześcienny
101 ldekalitrdaldaL 10−1 ldecylitrdldL 
102 lhektolitrhlhL 10−2 lcentylitrclcL 
103 lkilolitrklkLm3metr sześcienny10−3 lmililitrmlmLcm3centymetr sześcienny
106 lmegalitrMlMLdam3dekametr sześcienny10−6 lmikrolitrµlµLmm3milimetr sześcienny
109 lgigalitrGlGLhm3hektometr sześcienny10−9 lnanolitrnlnL106 µm3
1012 lteralitrTlTLkm3kilometr sześcienny10−12 lpikolitrplpL103 µm3
1015 lpetalitrPlPL103 km310−15 lfemtolitrflfLµm3mikrometr sześcienny
1018 leksalitrElEL106 km310−18 lattolitralaL106 nm3
1021 lzettalitrZlZLMm3megametr sześcienny10−21 lzeptolitrzlzL103 nm3
1024 ljottalitrYlYL103 Mm310−24 ljoktolitrylyLnm3nanometr sześcienny

Oryginalny francuski system metryczny wykorzystywał litr jako jednostkę bazową. Słowo “litr” pochodzi od starszej francuskiej jednostki, litra, którego nazwa pochodzi z języka greckiego – gdzie była to jednostka masy, a nie objętości i która wynosiła około 0,831 litra. Litr został również użyty w kilku kolejnych wersjach układu metrycznego i jest dopuszczony do stosowania w układzie SI, choć nie jest jednostką SI – jednostką objętości SI jest metr sześcienny (m3).

Pytanie?

 • 1 dm3 ile to cm3
 • 1m3 ile to dm3
 • 1000 cm3 ile to dm3
 • 1 cm3 ile to mililitrow
 • 1 cm3 ile to mm3

Odpowiedź.

 • 1dm³=1000cm³
 • 1m³=1000dm³
 • 1000cm³=1dm³
 • 1cm³=1ml
 • 1cm³=1000mm³