Makler giełd towarowych

285

W tym artykule przedstawiamy sylwetkę maklera giełd towarowych. Zapoznaj się z zakresem obowiązków, zadaniami i profilem osoby pracującej na tym stanowisku.

Maklerzy giełd towarowych zatrudnieni są przez członków giełd towarowych, które są zarówno spółkami i holdingami branżowymi, jak i domami maklerskimi i brokerskimi. Do głównych zadań maklerów giełd towarowych należy prowadzenie transakcji kupna i sprzedaży towarów i instrumentów pochodnych, negocjowanie kontraktów, komunikowanie się z klientami oraz przygotowywanie rekomendacji dla klientów i analiz rynkowych. Na polskich giełdach towarowych bardzo dużą część transakcji stanowią transakcje gotówkowe z rzeczywistym ruchem zakupionych i sprzedanych towarów, dlatego też brokerzy mniej pracują z instrumentami pochodnymi.

Zakres wymagań i obowiązków

  • obsługa transakcji gotówkowych kupna i sprzedaży towarów, dokonywanych przez członków giełdy i ich klientów,
  • handel instrumentami pochodnymi (np. kontraktami terminowymi, opcjami, swapami),
  • negocjowanie umów transakcyjnych,
  • przygotowywanie analiz rynkowych i strategii działalności handlowej,
  • udział w przygotowaniu i bieżącej aktualizacji dokumentów związanych z udziałem w wymianach i platformach.

Profil

Aby zostać maklerem giełdowym trzeba posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i matematyki finansowej, znać funkcjonowanie giełdy towarowej w Polsce oraz rynku terminowego. Konieczna jest również znajomość zasad funkcjonowania rynku, na które będą miały wpływ transakcje (np. energia elektryczna, produkty spożywcze, paliwa) oraz bieżące wydarzenia. Kandydaci na maklerów giełd towarowych muszą umieć racjonalnie wnioskować, podejmować decyzje, umieć działać pod presją czasu i ryzyka. W pracy tej ważne są również wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Maklerstwo giełd towarowych jest zawodem regulowanym. Warunkiem wpisania na listę maklerów giełd towarowych jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 26 października 2000 roku, w tym m.in. zdanie egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Perspektywy rozwoju

Maklerzy giełd towarowych często decydują się zostać ekspertami na rynku, na którym przeprowadzali transakcje. W przypadku zmiany stanowiska w organizacji będącej członkiem giełdy towarowej, obejmują one takie stanowiska jak specjalista/eksperta ds. analiz rynkowych, dyrektor działu analiz rynkowych, ekspert inwestycyjny na dalszych etapach kariery zawodowej. Mogą również z powodzeniem rozwijać swoją karierę jako licencjonowany doradca inwestycyjny. Dzięki znajomości uwarunkowań firm z danej branży i sytuacji prawnej, a także znajomości trendów, stają się członkami zarządu i doradcami zarządu.