Organizacja pracy zgodna z metodologią Scrum

1335

Scrum jest metodologią opartą na manifeście Agile, który określa zasady postępowania dla zespołów tworzących złożone produkty w zmiennym środowisku. Metodologia Scrum prezentuje pewne ramy działania, a także proponuje sposoby działania, które ułatwiają budowanie organizacji o optymalnym przepływie informacji oraz ze sprawnie funkcjonującymi procesami produkcyjnymi.

Czym jest i na czym polega Scrum?

Scrum to przede wszystkim optymalizacja działań oparta na empiryzmie. Wpisany jest on we wszystkie elementy procesów produkcyjnych – zdarzenia, sposoby działania, a także tworzone produkty. Empiryczne doświadczanie umożliwia inspekcję tego, w jaki sposób udało się osiągnąć pewne założenia, ile środków, czasu i pracy one kosztowały, jak je osiągnięto, a także, w jaki sposób można je poprawić. Aby możliwe było wdrażanie metodologii Scrum do organizacji pracy, konieczne jest uzyskanie nieograniczonego dostępu do rzeczywistych danych o realizowanych procesach, wykorzystywanych narzędziach, sposobach pracy i o samym produkcie.

Role w Scrumie

Aby móc organizować pracę wedle metodologii Scrum, konieczne jest zdefiniowanie trzech ról: Product Ownera, Scrum Mastera i Zespołu deweloperskiego, w którego skład wchodzą specjaliści i programiści odpowiedzialni za wytwarzanie produktu. Zespół deweloperski musi zachować wysoki poziom samodzielności i świadomości o procesie produkcyjnym i produkcie. Takie informacje dostarcza Backlog Produktu. Umieszczane są w nim przez Product Ownera wszystkie wymagania i informacje o tworzonym produkcie, a także ustalana jest kolejność działań wykonywanych przez Zespół deweloperski. Dzięki posiłkowaniu się Backlogiem możliwe jest zachowanie sprawnego przepływu informacji oraz optymalne planowanie działań w obrębie procesów produkcyjnych.

Praca organizowana w sprintach

Praca nad produktem realizowana jest w tzw. Sprintach, czyli kolejnych iteracjach, podczas których realizowane są kolejne funkcjonalności produktu. Przed Sprintem Zespół deweloperski wraz z Product Ownerem określają działania, jakie należy wykonać podczas kolejnego sprintu, definiują Cel sprintu, a także tworzony zostaje Backlog sprintu, w którym określane są listy czynności, które pozwalają osiągnąć cel iteracji.

Każdy sprint musi zapewnić możliwy do wdrożenia produkt

Sprinty trwają zwykle do 3 tygodni i każdego dnia deweloperzy określają postęp prac, adaptują Backlog sprintu, a także raportują Product Ownerowi. Podczas spotkań Zespół deweloperski wraz z Product Ownerem pracują nad doskonaleniem wymagań względem tworzonego produktu. Każdy sprint kończy się zaprezentowaniem przyrostu produktu, czyli nowej, funkcjonalnej wersji produktu uzupełnionego o funkcjonalności zgodnie z założeniami ustalonymi przed sprintem. Po każdym sprincie Product Owner wraz z klientem oceniają osiągnięcia sprintu, a także starają się zaadaptować plany rozwoju produktu. Dlatego też każdy sprint musi dostarczać wartość, którą można wdrożyć.

Dlaczego warto organizować pracę zgodnie z założeniami metodologii Scrum?

Scrum pozwala na sprawne tworzenie bardzo zróżnicowanych produktów w równie zmiennym środowisku. Dzięki organizowaniu pracy w sprinty trwające 2-4 tygodnie, Zespół deweloperski może skupić się na realizacji konkretnych celów, a tym samym metodycznie wytwarzać produkt niezależnie od zmienności środowiska. Co więcej, dzięki Product Ownerowi stanowiącego spoiwo łączące Zespól deweloperski z Klientem, możliwe jest tworzenie produktu zgodnie ze specyfikacją i wartościami pożądanymi przez Inwestora.

Sprinty pozwalają na bieżąco weryfikować postęp prac, a dzięki nieustannemu doskonaleniu Backlogu produktu, nie trzeba oczekiwać na działający produkt przez wiele miesięcy. Krótkie iteracje umożliwiają również nieustanne usprawnianie procesu produkcyjnego poprzez jego inspekcję i adaptację.

Jak widać, metodologia Scrum doskonale sprawdzi się nie tylko w branży IT, ale wszędzie tam, gdzie grupa ekspertów wspólnie tworzy złożone produkty, obligując się do nieustannego rozwiązywania problemów powstałych podczas procesu produkcyjnego.