My z gazownictwa

128

Dwaj panowie zgłaszają się do domu konsumenta. Przedstawiają się jako osoby z gazowni lub „z branży gazowniczej”.

Konsumenci – osoby starsze, zwykle osoby samotne – są oferowane oddziałowi Federacji Konsumentów w Warszawie, którym w miejscu zamieszkania zaoferowano sprzedaż kuchenki gazowej lub kuchenki gazowej. Zwykle wygląda to tak:

Dwaj panowie zgłaszają się do domu konsumenta. Przedstawiają się jako osoby z gazowni lub „z branży gazowniczej”, co sugeruje, że są przedstawicielami firmy dostarczającej gaz. Jako powód wizyty zapewniają okresowy przegląd urządzeń; oczywiście podczas przeglądu okazuje się, że piec lub piec nie działa, co może spowodować wybuch. Na szczęście mężczyźni mają funkcjonalne i nowe urządzenia. Dwa razy droższe niż w sklepie, ale starsza osoba zwykle tego nie wie. Podpisano umowę sprzedaży zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa i, co do zasady, umowę o kredyt. Wszystkie dokumenty podpisane przez konsumenta są mu odbierane, nowe towary są natychmiast dostarczane i składane, a stare towary odbierane.

Rodzina osoby starszej dowiaduje się o kosztach transakcji, kiedy przychodzą formularze spłaty kredytu. Niestety trudno jest zidentyfikować dane firmy – zabrano dokumenty kontraktowe. Utrudnia to terminowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Opisaną procedurę wykonaliśmy już 3-4 lata temu. W tym czasie było to kilka firm z Oleśnicy (obecnie jest podobnie), praktyka została opublikowana w mediach, a sprawa została rozpatrzona przez policję (w związku z oszustwem polegającym na wprowadzaniu w błąd klientów polegających na reprezentowaniu spółki gazowej i potrzeba instalacji nowego urządzenia).

Biorąc powyższe pod uwagę, chcemy zwrócić szczególną uwagę na osoby sprzedające poza lokalem przedsiębiorstwa. Oferty są zazwyczaj skierowane do osób starszych, którym trudniej jest poradzić sobie z sytuacjami opisanymi powyżej. W życiu codziennym są to nie tylko kuchenki gazowe i piece – przedstawiciele sprzedawców drzwi i okien czasami wydają się działać w imieniu spółdzielni lub społeczności.