Symbol N

802

N jest to symbol stosowany do oznaczania: a) akcji na rynku NASDAQ należącej do trzeciej klasy akcji uprzywilejowanych spółki lub b) w tabelach giełdowych w gazetach do oznaczania nowych akcji, które weszły na giełdę w  ciągu ostatnich 52 tygodni. Ceny maksymalne i minimalne dotyczą okresu krótszego niż rok.