Niedobór zabezpieczenia

754

Niedobór zabezpieczenia

Część pożyczki zabezpieczonej aktywami nieobjęta zastawionymi aktywami. Sytuację taką określa się również jako „niedostateczne zabezpieczenie”. Niedobór zabezpieczenia stanowi znaczące ryzyko dla kredytodawcy. Świadczy bowiem nie tylko o powstaniu niezabezpieczonego kredytu (być może w akceptowalnym stopniu), lecz także o niedostatecznym źródle gwarantowanych spłat. Jednym ze sposobów likwidacji niedoboru zabezpieczenia jest przyznanie kredytu terminowego, np. zabezpieczonego środkami trwałymi, który zostałby wykorzystany do spłaty linii kredytowej, eliminując problem niedoboru.

Niedobór zabezpieczenia