Odstąpienie od umowy 14 dni wzór

59

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

Termin – 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku zamówienia kilku sztuk, które są dostarczane osobno, w partiach lub częściach, termin liczy się od dnia otrzymania ostatniego przedmiotu, partii lub części,

Aby dotrzymać terminu, wystarczy wysłać oświadczenie ostatniego dnia. Jego próbkę znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. W zasadzie nie musi ona mieć żadnego konkretnego formularza. Wystarczy, że spowoduje to chęć odstąpienia od umowy (rezygnacja, chęć powrotu). Ponadto należy podać swoje dane, sprzedającego, umowę (data, cena, towar) i ewentualnie numer konta do zwrotu pieniędzy.

Sprzedający jest również zobowiązany poinformować nas o prawie do odstąpienia od umowy, wskazać zasady zwrotu i dołączyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy skorzystać z tego wzoru oświadczenia, ale nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli sprzedający nie poinformuje nas o prawie do odstąpienia od umowy, okres odstąpienia przedłuża się o maksymalnie 12 miesięcy.

Dokonując zakupów, np. w dni wolne od pracy, należy pamiętać, że termin 14 dni liczy się według dni kalendarzowych. Fakt, że w tym terminie są święta, nie oznacza, że termin jest wydłużony. Tylko w przypadku, gdy ostatnim dniem terminu jest sobota lub święto państwowe, koniec terminu na odstąpienie od umowy przypada na następny dzień.

Oświadczenie można wysłać np. pocztą elektroniczną, za pomocą formularza dostarczonego przez sprzedającego lub listem poleconym. Jeżeli sprzedający nie potwierdzi niezwłocznie otrzymania naszego wyciągu w formie elektronicznej, to i tak warto wysłać go listem poleconym.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

   podpis konsumenta