Akcje (PEP) : Podsumowanie wyników za IV kwartał 2017 roku

1170

Pepsi (PEP) : Podsumowanie wyników za IV kwartał 2017 roku

Raport za IV kwartał 2017 roku.

Kluczowe informacje:

 • Przychody spółki w IV kwartale roku 2017 wyniosły 19,52 mld$ co oznacza wzrost r/r o 0,1%. Pepsi podał do wiadomości, że „sprzedaż organiczna” wzrósła o około 2,3% r/r.
 • Kwartalny EPS wniósł w IV Q 2017 -0,50$. Po odliczeniu wpływu reformy podatkowej zysk na akcję wyniósł 1,31$.
 • W minionym kwartale strata netto spółki wyniosła 710 mln$, wpływ reformy podatkowej spowodował spadek zysku o 2,5 mld$.
 • Efektywna stopa podatkowa wyniosła w IV kwartale 2017 roku 129,8%. Tak duża stopa opodatkowania wynika z konieczności zapłacenia 15,5% podatku od środków pieniężnych, które były przetrzymywane poza USA w celu uniknięcia wyższej stawki podatkowej. Po oczyszczeniu wpływu zdarzenia jednorazowego efektywna stopa podatkowa wyniosła 25% co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z IV kwartałem 2016.
 • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w ciągu ostatniego kwartału około 3,932 mld$, rok temu w ciągu IV kwartału Pepsi wygenerowało 3,849 mld$ dodatnich przepływów operacyjnych.
 • Zysk operacyjny spółki spadł r/r o 8,4%, osiągając poziom 2,593 mld$. Największy udział w zysku operacyjnym ma jednostka Frito-Lay (Ameryka Północna), która osiągnęła wynik netto na poziomie 1,402 mld$.
 • Wynik EBITDA wzrósł w ciągu roku o 8,77% osiągając poziom 3,461 mld$.
 • Zobowiązania ogółem wzrosły w ciągu roku o ponad 9,3% osiągając poziom 68,75 mld$. Warto wspomnieć, że zadłużenie odsetkowe wyniosło na koniec IV kwartału 2017 roku 39,28 mld$, co oznacza wzrost o około 6,3%.

Przychody

Przychody spółki wzrosły r/r o około 0,06%. Po odliczeniu wpływu różnic kursowych, przychody wzrosły o około 1%. Przychody „organiczne” wzrosły w IV kwartale 2017 roku o około 2% r/r. Pepsi osiągnęło najwyższe przychody od IV Q 2014 roku.

Przychody według podziału na segmenty:

Mld$IV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
Frito – Lay (Ameryka Północna)4,4564,8914,829
Quaker Foods (Ameryka Północna)0,7750,8150,774
Napoje (Ameryka Północna)5,8476,2885,902
Ameryka Łacińska2,3072,2992,435
Europa i Afryka Subsaharyjska3,2833,3333,695
Azja, Bliski Wschód, Afryka Północna1,9171,8891,891
Razem18,58519,51519,526
 • W krajach Ameryki Łacińskiej zaraportowano wzrost przychodów (+5,9%). Wartościowo wzrost wyniósł 136 mln$. Odliczając wpływ zdarzeń jednorazowych oraz wpływu różnic kursowych, obroty „organiczne” zwiększyły się o około 3%. Sprzedaż (pod względem wolumenowym) segmentu „słonych przekąsek” była o 4% słabsza niż rok wcześniej. Sprzedaż napojów pod względem ilości sprzedanych sztuk zmniejszyła się o 3% r/r.
 • Sprzedaż spółki w regionie Europy i Afryki Subsaharyjskiej wzrosła o +10,9% tj. o 362 mln$. Sprzedaż napojów wzrosła pod względem wolumenu o około 2%. Natomiast wolumen segmentu przekąski wzrósł o około 7%. Wzrost „organiczny” przekroczył poziom 6%.
 • Pepsi Co. nie udało się zwiększyć łącznej sprzedaż w Ameryce Północnej (spadek o około 4,1%). Głównym powodem spadków był segment napojów, których sprzedaż zmniejszyła się w ciągu roku o 6,1% tj. o 386 mln$ („organiczne” przychody spadły o 3% r/r). Pod względem wolumenu sprzedaż napojów zmniejszyła się o około 2%. Nieźle zaprezentował się segment słonych przekąsek (Frito Lay), gdzie sprzedaż zmniejszyła się o około 1,3% r/r. „Organiczne” przychody wzrosły o 5% r/r, natomiast pod względem wolumenu sprzedaż zwiększyła się o 3% r/r. Słabo zachował się segment owsianek i płatków śniadaniowych (Quaker Foods), gdzie sprzedaż spadła o ponad 5% r/r tj. 41 mln$, po oczyszczeniu wpływu zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych przychody pozostały na podobnym poziomie jak w IV Q 2016 roku. Segment owsianek i produktów śniadaniowych zwiększył się o 0,5% r/r pod względem wolumenu.
 • Sprzedaż w regionie AMENA (Azja, Bliski Wschód oraz Afryka Północna) wzrosła r/r o około 0,1%. Bardzo duży wpływ na niewielki wzrost przychodów miał wpływ różnic kursowych, które obniżyły przychody o ponad 5%. Przychody „organiczne” wzrosły w ciągu roku o 6%.  Pod względem wolumenu najmocniej wzrosła sprzedaż przekąsek (o około 5% r/r). Sprzedaż napojów zmniejszyła się w ciągu roku o około  3%.

Wskaźniki obrotowości:

Cykl konwersji gotówki (CCC) zmniejszył się o około 0,43 dni do minus 70,64 dni. W minionym kwartale rotacja zapasów zwiększyła się o 1,35 dnia oraz należności o 0,98 dnia. Gorszy obrót zapasami i należnościami został z nawiązką pokryty przez wydłużenie czasu regulowania zobowiązań o 2,75 dnia.

Zysk operacyjny

Zysk operacyjny zmniejszył się r/r o 8,4%, osiągając w IV kwartale 2017 roku poziom 2,593 mld$. Warto porównać zyski operacyjne w poszczególnych segmentach spółki Pepsi Co.

Mld$IV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
Frito – Lay (Ameryka Północna)1,2921,4101,402
Quaker Foods (Ameryka Północna)0,1790,1970,186
Napoje (Ameryka Północna)0,6390,6890,491
Ameryka Łacińska0,2140,2230,267
Europa i Afryka Subsaharyjska0,2210,3160,315
Azja, Bliski Wschód, Afryka Północna0,1390,1200,328
Razem2,6842,9552,989
Korekty-0,444-0,124-0,396
Zysk operacyjny2,2402,8312,593
 • W minionym kwartale na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej zysk operacyjny wzrósł o 44 mln$ r/r. Wynik operacyjny w minionym kwartale wyniósł 267 mln$. Odliczając wpływ kursów walutowych oraz zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny zwiększył się o 22%.
 • Zysk z działalności operacyjnej lekko zmniejszył w krajach Europy oraz Afryki Subsaharyjskiej (ESSA). Pod względem procentowym wynik spadł o ponad 0,3%. „Organiczny” zysk operacyjny (po odliczeniu wpływu czynników jednorazowych oraz zmian kursów walutowych) spadł w ciągu roku o 2%.
 • Słabo Pepsi poradziło sobie na rynku amerykańskim i kanadyjskim. Lekko spadł zysk w segmencie słonych przekąsek (-0,6% r/r). Znacznie słabiej radził dobie segment napojów (-28,7% r/r). Segment produktów marki Quaker Foods zanotował zmniejszenie wyniku operacyjnego o ponad 5,5% r/r.
 • W regionie AMENA wynik operacyjny zwiększył się o około 208 mln$ (tj. 173%). Duży wpływ na wyniki operacyjne miały czynniki zewnętrzne m.in. zmiana kursu walutowego dolara amerykańskiego względem lokalnych walut. „Organiczna” zmiana wyniku operacyjnego wyniosła +187% r/r.

Marże

Marża operacyjna:

Mld$IV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
Frito – Lay (Ameryka Północna)28,99%28,83%29,03%
Quaker Foods (Ameryka Północna)23,10%24,17%24,03%
Napoje (Ameryka Północna)10,93%10,96%8,32%
Ameryka Łacińska9,28%9,70%10,97%
Europa i Afryka Subsaharyjska6,73%9,48%8,53%
Azja, Bliski Wschód, Afryka Północna7,25%6,35%17,35%

 Porównując marże operacyjne osiągnięte w analogicznym okresie widać erozję marży tylko w segmencie napojów w Ameryce Północnej oraz w segmencie Europy i Afryki Subsaharyjskiej. Pozytywów należy szukać na rynkach krajów latynoamerykańskich, gdzie udało się poprawić marże w trudnym środowisku makroekonomicznym. Bardzo dobrze spółka sobie radzi na rynku AMENA, gdzie marża operacyjna wzrosła o ponad 11 punktów procentowych.

PepsiIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
marża operacyjna14,51%16,04%19,03%18,43%13,28%
marża netto7,18%10,94%13,40%13,20%-3,64%

Porównując IV Q 2016 do IV Q 2017 widać, że spadła zarówno marża netto jak i operacyjna. Duży wpływ na gwałtowny spadek marży netto wynika z wpływu reformy podatkowej, która obniżyła wynik netto o około 2,5 mld$ . Z kolei spadek marży operacyjnej ma związek z narastającą presją ze strony drożejących surowców.

PepsiIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
ROA8,73%9,11%9,10%9,16%6,27%
ROE53,39%56,14%56,87%57,45%40,21%

Z powodu zanotowania straty netto w IV kwartale znacznemu obniżeniu uległy kroczące wskaźniki rentowności aktywów i kapitału własnego. Będzie to „obciążać” ROA i ROE jeszcze przez cztery kwartały. Z drugiej strony dzięki jednorazowej opłacie Pepsi skorzysta na obniżce podatków dla korporacji, co będzie poprawiać wynik netto.

FCF, dywidenda i skup akcji Pepsi

PepsiIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
FCF2 375-5161 8793 2252 437
Skup akcji921444498522536
Dywidenda1 0831 0981 0771 1491 148

Wolne przepływy pieniężne wzrosły w ciągu roku o 2,61%. Warto wspomnieć, że osiągnięty poziom FCF pozwolił z nawiązką pokryć wydatki związane z wypłaceniem dywidendy oraz skupem akcji zarówno w ostatnim kwartale jak i w całym 2017 roku. Powolne zmniejszanie wydatków na skup akcji – które spadły z 5 mld$ w 2016 roku do 2 mld$ w 2017 roku – pomoże zmniejszyć presję na posiłkowanie się długiem.

Wskaźniki zadłużenia oraz płynności Pepsi

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

PepsiIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
Zobowiązania całkowite/aktywa84,83%84,50%83,88%83,06%86,16%

W przeciągu ostatnich piętnastu kwartałów wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł z poziomu 70,8% do 86,16%. Obecny poziom jest bardzo niepokojący, ponieważ zwiększa ryzyko problemów z rolowaniem zadłużenia. Środowisko wzrastających stóp procentowych powoduje, że koszty obsługi zadłużenia będą wzrastały. Pozytywnym aspektem wysokiej dźwigni jest bardzo wysoka rentowność kapitałów własnych, która wynosiła jeszcze w III kwartale 2017 roku ponad 57%. Warto również wspomnieć, że ROIC (rentowność zainwestowanego kapitału) wyniósł w 2017 roku ponad 17,1%, podczas gdy średni ważony koszt kapitału wynosi (WACC) 5,46%.

Mimo dużego zadłużenia, spółka poprawia wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł w ciągu roku o 0,31, natomiast płynność szybka poprawiła się o 0,22. Natomiast wskaźnik płynności szybkiej zwiększył się o 0,05.Warto wspomnieć, że są to najwyższe poziomy płynności w ciągu ostatnich 4 latach.

PepsiIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
Wskaźnik płynności bieżącej1,281,251,321,351,51
Wskaźnik płynności szybkiej1,151,101,161,211,37

Podsumowanie

Kwartalne przychody wzrosły w ciągu roku o 0,06%, były również wyższe od tych z IV Q 2015 roku o ponad 5%. Z kolei przychody „organiczne” wzrosły w IV Q 2017 roku o 2,3% r/r. Warto wspomnieć, że organiczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł średniorocznie 4%. Sprzedaż rosła różnie w poszczególnych krajach. Bardzo dobrze radziła sobie spółka na rynku meksykańskim oraz indyjskim, gdzie wzrosty wyniosły 5% r/r. Dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów zostało odnotowane w Wietnamie, Filipinach, Turcji, Tajlandii czy Argentynie. Pepsi jest zadowolona z mocnego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży Chinach oraz Rosji.

Bardzo dobrze rozwija się segment słonych przekąsek. Kwartalny, organiczny wzrost sprzedaży Frito Lay w USA wzrósł około 5% r/r. Bardzo dobrze na rynku radziły sobie takie produkty jak Ruffles, Tostitos i Doritos. Z drugiej strony spadła sprzedaż w segmencie napojów w USA. Jest to niepokojące, ponieważ spadki w tym segmencie były również odnotowane w III Q 2017 roku. Spółka tłumaczy to m.in. błędną alokacją reklam (zbyt małe nakłady na reklamę produktów z wysoką zawartością cukrów oraz zbyt duże wydatki na reklamę produktów o niskiej zawartości cukrów).

Zysk netto spółki był ujemny, co wynikało z wpływu reformy podatkowej. Pepsi oczekuje, że efektywna stopa opodatkowania wyniesie w 2018 roku nieco powyżej 20%. Warto wspomnieć, że zysk operacyjny po odliczeniu wpływu różnic kursowych wzrósł o 6% r/r. Pepsi znajduje się obecnie pod presją wzrastających cen surowców. Spółka nadal stara się kontrolować koszty przy użyciu programu Smart Spending. Przyczyniło się do ograniczenia kosztów w 2017 roku o 1 mld$. Pomogła redukcja kosztów logistycznych, wdrożenie rozwiązań technologicznych, które przyczyniło się do wzrostu wydajności produkcji. Zmniejszono także zużycie wody oraz energii elektrycznej.

Pepsi tak jak jej główny konkurent jest świadomy zmiany nawyków żywieniowych u konsumentów. Chcą oni nabywać produkty o niższej zawartości tłuszczów i kalorii, co również zostało zauważone przez spółkę. Produkty tego typu generują już prawie połowę przychodów spółki. Efekty nowej strategii rozwoju są już zauważalne. M.in. wprowadzono nową technologię produkcji chipsów, która zmniejszyła poziom tłuszczu w finalnym produkcie o 20%. Kolejnym celem jest nacisk na bardziej ekologiczne opakowania. Do 2025 roku wszystkie opakowania mają być biodegradowalne.

W 2018 roku spółka planuje przeznaczyć na CAPEX około 3,6 mld$ oraz zwiększyć nakłady na marketing. Pepsi planuje, że w przyszłym roku FCF ma osiągnąć poziom zbliżony do poziomu 6 mld$. Jednak spółka planuje przeznaczyć na dywidendę oraz skup akcji około 7 mld$ (z tego 5 mld$ w formie dywidendy oraz 2 mld$ na skup akcji). Z tego powodu należy spodziewać się wzrostu zadłużenia w 2018 roku. Warto wspomnieć, że Pepsi planuje od czerwca 2018 roku podnieść dywidendę o 15% r/r.

Warto wspomnieć o sytuacji finansowej spółki. Po raz kolejny wzrosło ogólne zadłużenie spółki, które doszło do poziomu 86%. Zadłużenie odsetkowe spółki wynosi około 39,3 mld$, co oznacza wzrost r/r o 6,3%. Sytuacja płynnościowa spółki jest stabilna. Pepsi generuje stabilne, wysokie przepływy z działalności operacyjnej co pozwala na pokrywanie wypłaty dywidendy oraz wydatków inwestycyjnych, jednak w przyszył roku będą za małe aby sfinansować ze środków własnych skup akcji.

Reforma podatkowa pomoże spółce poprawić wyniki finansowe co odbije się na przyszłorocznym wskaźniku ceny do zysku. Przy obecnej kapitalizacji, Forward PE wynosi około 17,8, natomiast przyszłoroczna FCF yield wynosi około 3,8%.

Rekomendacje:

RekomendującyRekomendacjaCena docelowaData rekomendacji
SusquehannaKupuj140$12.02.2018
Credit SuisseNeutralnie124$01.02.2018