Plus + i Minus −

255

Znaki plus i minus (+ i) to symbole matematyczne używane do reprezentowania pojęć dodatnich i ujemnych, a także operacji dodawania i odejmowania. Ich użycie zostało rozszerzone na wiele innych znaczeń, mniej więcej analogicznych. Plus i minus to łacińskie terminy oznaczające odpowiednio „więcej” i „mniej”.

Znak plus

Znak minus (+) jest oznaczeniem matematycznym stosowanym:

  • dla wskazania, że dana wartość może być dodatnia.

Znak minus

Znak minus (-) jest oznaczeniem matematycznym stosowanym:

  • dla wskazania, że dana wartość może być ujemna.