Praca przy komputerze – aspekty prawne

2392

Bardzo często spotyka sytuację, że przedsiębiorcy wręcz lekceważą przepisy, które dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowisku przy komputerze, odnosząc się jedynie do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych wyłącznie w halach produkcyjnych. Zapomina się, że długotrwała praca przy komputerze jest czynnikiem szkodliwym i długotrwałe narażenie może spowodować nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne u pracownika.

Niezależnie od wykonywanych czynności każdy pracodawca powinien stosować się do obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a warunki określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisy te odnoszą się do pracowników, którzy użytkują monitor ekranowy w wymiarze czasu co najmniej połowę dobowego czasu pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik, który spędza co najmniej 4 godziny przed ekranem monitora powinien domagać się spełnienia określonych kryteriów, które zawarte są w rozporządzeniu.

Przerwy w pracy przy komputerze

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie pracy tak, by każdy pracownik po godzinie nieprzerwanej pracy z monitorem miał możliwość zmiany pozycji pracy, która nie będzie obciążała wzroku. Jeśli nie jest w stanie zapewnić takiej czynności, pracownik ma prawo do 5 minutowej przerwy przy każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze. Przerwa taka jest wliczana w czas pracy. Dodatkowo jeśli wykonuje pracę 6 godzin i powyżej pracodawca ma obowiązek również zapewnić co najmniej 15 minutową przerwę na spożycie posiłku wliczoną w czas pracy.

Ergonomia pracy – wymagania

Pracodawca zatrudniając pracownika musi pamiętać również o zachowaniu podstawowych zasad ergonomii na stanowisku pracy. Tyczy się do przede wszystkim samej ergonomii stanowiska pracy.
Stanowisko takie powinno spełniać następujące wymogi:

 • między monitorami odległość powinna wynosić co najmniej 60 cm, a między pracownikiem a tyłem stanowiska odległość ta powinna wynosić co najmniej 80 cm
 • między monitorem a stanowiskiem odległość powinna wynosić od 40 do 75 cm
 • pracownik powinien mieć co najmniej 2m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz 13m2 objętości pomieszczenia bez ograniczeń sprzętu
 • wszystkie niezbędne urządzenia powinny być w zasięgu ręki, które nie powodują u pracownika wymuszania pozycji

Odpowiednie ustawienie stołu

Ważnym elementem w zachowaniu ergonomii jest też odpowiednie ustawienie stołu. Jego prawidłowa pozycja zapewnia pracownikowi wygodę w wykonywaniu obowiązków, oraz powoduje, że pracownik wykonuje swoje czynności lepiej i wydajniej. Podstawowe wymagania to:

 • wysokość stołu- powinna ona pozwolić na swobodną pozycję pracownika, szczególnie między ramieniem a przedramieniem z zachowaniem kąta prostego
 • stół lub blat powinien być ustawiony tak, by pracownik miał możliwość ustawienia kąta w zakresie od 20 do 50 stopni w dół, przy czym górna krawędź monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika
 • zachowanie odpowiedniej przestrzeni pod blatem- kolana nie powinny dotykać stołu
 • kolor blatu lub stołu- powinien być najlepiej koloru matowego

Wymagania ergonomiczne krzesła

Krzesło jako najważniejszy element pracy powinien być bardzo dobrze dostosowany tak, aby minimalizować obciążenie kręgosłupa szczególnie w odcinku lędźwiowym. Wymagania, które dotyczą krzesła odnoszą się między innymi do:

 • zachowania jego stabilności z co najmniej 5 podporami na kółkach z możliwością obrotu o 360 stopni
 • zachowania naturalnego kształtu i krzywizny kręgosłupa
 • swobodnej regulacji siedziska w zakresie od 40 do 50 cm licząc od podłoża
 • możliwej regulacji kąta oparcia w zakresie od 5 do 30 stopni do przodu i tyłu

Podsumowując, pracodawca który respektuje przepisy zawarte w rozporządzeniu przyczynia się do minimalizacji chorób zawodowych szczególnie układu ruchu. Dzięki zachowaniu podstawowych zasad ergonomii zatrudniony pracownik pracuje zdecydowanie lepiej oraz wydajniej i co najważniejsze- czerpie większą radość z wykonywanej pracy. 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.