Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

267

Większość Polaków nie ma oszczędności, które pozwoliłyby im przeżyć rok bez otrzymania aktualnego wynagrodzenia. Fakt ten, w obliczu bardzo pesymistycznych prognoz wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, jednego z najwyższych wieku emerytalnego w Europie, a nawet stosunkowo późnego wejścia młodych ludzi na rynek pracy i wysokiego stopnia jego prekarizacji, nie jest optymistyczny.

Nie trzeba mieć rozległej wiedzy ekonomicznej, aby wyciągnąć wnioski – za kilkanaście lat polscy emeryci, którzy nie gromadzili oszczędności w trakcie swojej działalności zawodowej, będą po prostu słabi, a ich świadczenia mogą być znacznie niższe niż obecnie, które nawet duże transfery socjalne nie pokrywają się. Świadomość ekonomiczna w naszym kraju jest niska z wielu powodów, co przekłada się na fakt, że niewiele osób przechodzi na emeryturę. Rozwiązaniem tego ważnego problemu są Plany Kapitału Pracowniczego, które wejdą w życie w lipcu tego roku, które obejmą prawie wszystkich pracowników, a jednocześnie będą mogli tchnąć życie w polski rynek kapitałowy. Co to są PPK, co musisz o nich wiedzieć i jak mogą wpłynąć zarówno na giełdę, jak i na całą polską gospodarkę?

Plany kapitałowe dla pracowników ogłaszane na wiele miesięcy zostały uregulowane w ustawie z 4 października 2018 r., Która weszła w życie pierwszego dnia 2019 r. Wbrew wielu opiniom PPK nie są reformą systemu emerytalnego, ale uniwersalnym niezależny od niego system oszczędzania terminów, współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo. Brzmi niezwykle wyniosle, ale warto przyjrzeć się praktycznemu modelowi PPK, który wejdzie w życie od lipca tego roku. Wprowadzenie uniwersalnego systemu odbędzie się w kilku etapach, trwających łącznie dwa lata i obejmie wszystkie firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę (nie dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. Osób prowadzących działalność na własny rachunek).

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób muszą być pierwszymi PPK – obowiązek ten wchodzi w życie 1 lipca 2019 r. Firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników wprowadzą PPK od stycznia 2020 r., Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników wejdą w życie 1 lipca, 2020. Obowiązek wprowadzenia PPK dla mniejszych firm i wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych wejdzie w życie pierwszego dnia 2021 r.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe PPK ?

Zasada systemu jest dość prosta – co miesiąc pracownik, który chce i może korzystać z PPK, zdeponuje co najmniej 2% wartości brutto swojego wynagrodzenia na osobistym koncie oszczędnościowym, a jego pracodawca doda co najmniej 1,5% z własnej kieszeni. Oprócz opłaty podstawowej będziesz mógł dobrowolnie wpłacać wyższe kwoty na konto PPK – pracownik może doliczyć maksymalnie 2% swojego wynagrodzenia, a pracodawca 2,5%, co łącznie może dawać miesięczne płatności osobiste konto PPK w wysokości do 8% wynagrodzenia brutto.

Warto zauważyć, że miesięczna wypłata, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunki PPK pracowników, nie może być potrącona (potrącona) z ich wynagrodzenia. Ponadto składki pracodawcy będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże PSC jest programem, do którego również przyczynia się państwo. Jak to zrobić? W formie jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, która będzie obowiązywać do końca 2020 roku, a także w formie rocznej dopłaty do poszczególnych rachunków PPK w wysokości 240 zł.

Próg minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika może zostać obniżony z 2% do 0,5%, jeśli łączne wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej – obecnie jest to kwota 2660 zł brutto (przy płacy minimalnej 2216,70 zł).

Kwota, którą otrzymamy zależy od kilku czynników:

 • wysokości naszego obecnego wynagrodzenia;
 • wysokości wynagrodzenia w kolejnych latach;
 • wysokości wypłat dokonywanych przez pracownika, pracodawcę i państwo;
 • wieku pracownika – im dłużej należymy do PPK, tym więcej możemy zaoszczędzić.

Ile można uzbierać w PPK?

Założenia pracowniczych planów kapitałowych są atrakcyjne nie tylko teoretycznie, a tym, co najbardziej interesuje uczestników programu, są przede wszystkim finanse. Decydując się na oszczędzanie w ramach PPK, chcemy wiedzieć, co jest najważniejsze, tj. Ile możemy zaoszczędzić na przestrzeni lat. To liczby mogą zachęcać lub zniechęcać do przystąpienia do tego programu rządowego. Jak wygląda oszczędzanie w PPK? Jakich płatności możemy się spodziewać po osiągnięciu wieku emerytalnego? Ile otrzymamy, jeśli chcemy skorzystać z opcji wcześniejszej wypłaty?

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w liczbach

Nie zaskoczy to nikogo, że im dłużej będziemy oszczędzać, tym więcej dostaniemy na emeryturę. To samo dotyczy wynagrodzeń i składek – im więcej zaoszczędzimy, tym więcej odłożymy na później. Wszyscy ci, którzy chcieliby sprawdzić, ile są w stanie zaoszczędzić w PPK, mogą skorzystać z publicznie dostępnego kalkulatora on-line. Zanim otrzymamy interesujący nas wynik, musimy podać takie dane:

 • nasz wiek, w którym chcemy/planujemy wstąpić do PPK;
 • aktualne wynagrodzenie brutto;
 • wysokość naszej podstawowej miesięcznej płatności;
 • wysokość naszej dobrowolnej wpłaty miesięcznej – jeśli planujemy to zrobić;
 • wysokość dobrowolnego miesięcznego świadczenia pracodawcy – jeśli ma być wypłacone;
 • wiek, do którego planujemy zaoszczędzić w ramach PPK;
 • procent jednorazowej wypłaty na koniec okresu oszczędzania, który planujemy dokonać;
 • planowany okres wypłaty pozostałej części środków;
 • oczekiwaną roczną stopę zwrotu z inwestycji w okresie, w którym będziemy oszczędzać;
 • oczekiwaną roczną stopę zwrotu za okres, w którym będziemy wypłacać środki;
 • planowany roczny wzrost naszego wynagrodzenia.

Przykład 1

Pan Piotr – 40 lat, którego obecne wynagrodzenie brutto wynosi 5 tys. zł, jest zainteresowany oszczędzaniem w PPK. Oprócz obowiązkowej opłaty podstawowej deklaruje dodatkową wpłatę w wysokości 1% swojego wynagrodzenia brutto. Podobnie jego pracodawca – chce wykorzystać 1% wynagrodzenia pracownika jako dodatkową wypłatę. Pan Piotr chce zakończyć oszczędzanie w wieku 60 lat. Planuje jednorazową wypłatę 25%, a pozostałe 75% chciałby otrzymywać w ratach rozłożonych na 10 lat. Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania wynosi 3,5%, zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty to 2,75%, a zakładany roczny wzrost wynagrodzenia to 2,8%.

Pan Piotr oszczędzający przez 20 lat w PPK może zgromadzić aż 129 335 zł na swoim indywidualnym koncie.

Wypłata jednorazowa = 129 335 x 25% = 32 334 zł

Pozostałe środki = 129 335 PLN x 75% = 97 001 PLN

Pan Piotr chce otrzymywać resztę pieniędzy przez 10 lat, czyli w 120 ratach, więc będzie je otrzymywał co miesiąc:

925 zł (w tym roczna stopa zwrotu).

Gdyby Pan Piotr zdecydował się na samodzielne oszczędzanie – odkładając tyle, ile zadeklarował w PPK – po tym samym czasie otrzymałby 47 395 zł. Środki wpłacane przez pracodawcę wynosiły prawie drugą kwotę – 39 496 zł, a środki wpłacane przez państwo – 5 050 zł.

Przykład 2

Aldona, 30 lat, jest zainteresowana oszczędzaniem w ramach PPK. Jej obecne wynagrodzenie wynosi 5000 zł brutto. Zarówno ona, jak i jej pracodawca nie planują płacić dodatkowych środków oprócz obowiązkowej opłaty podstawowej. Aldona chce skończyć oszczędzanie po 60 roku życia. Chciałaby wypłacać pieniądze w ratach przez 120 lat. Nie planuje żadnej jednorazowej wpłaty. Podobnie jak w poprzednim przykładzie – zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania wynosi 3,5%, zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat to 2,75%, a zakładany roczny wzrost wynagrodzenia to 2,8%.

Aldona – oszczędzając w PPK nawet przez 30 lat – może odłożyć kwotę równą 172 641 zł. Nie planuje jednorazowej wypłaty, więc jej miesięczna wypłata wyniesie 1.647 zł.

Gdyby Aldona zdecydowała się na samodzielne oszczędzanie, odłożyłaby w tym czasie 55 276 zł. Środki wpłacane przez pracodawcę wynoszą aż 41.457 zł, a przez państwo 7.450 zł.

Porównując te dwa przykłady widzimy, że najważniejszy jest okres, w którym planujemy oszczędzać – im dłużej, tym więcej będziemy w stanie zaoszczędzić.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK

Powyższe przykłady zakładają oszczędzanie do 60 roku życia i wypłatę dopiero po osiągnięciu tego wieku. Możliwe jest jednak również wcześniejsze wypłacenie zgromadzonych oszczędności. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest konieczność płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. “podatku belki” w wysokości 19%, dodatkowo 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę musi zostać zwrócone – środki trafią do ZUS i cała kwota dotacji od państwa. Istnieją dwa wyjątki: choroba i chęć zakupu mieszkania lub budowy domu. W przypadku choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dzieci (osób z najbliższej rodziny), możliwe jest wypłacenie maksymalnie 25% zgromadzonych oszczędności. Ponadto kwota ta nie musi być zwrócona i nie podlega opodatkowaniu. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy chcemy pozyskać środki na własny wkład, ubiegając się o kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu. Możemy wypłacić aż do 100% oszczędności, ale trzeba zwrócić wszystkie wypłacone pieniądze. Spłata tych środków musi rozpocząć się nie później niż 5 lat od daty wypłaty. Co więcej, spłata nie może trwać dłużej niż 15 lat od daty wypłaty.