Prawnik rynku kapitałowego

402

W artykule poniżej przedstawiamy sylwetkę prawnika rynku kapitałowego. Zapoznaj się z zakresem obowiązków, zadaniami i profilem osoby pracującej na tym stanowisku.

Prawnicy zajmujący się doradztwem w zakresie działalności na rynku kapitałowym doradzają klientom zarówno w zakresie spełniania wymogów związanych z pozyskiwaniem kapitału od inwestorów, jak i w zakresie fuzji i przejęć. Bardzo ważnym zadaniem jest stałe monitorowanie właściwego wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki (w tym szkolenie pracowników odpowiedzialnych za te działania). Prawnicy rynku kapitałowego wspierają również klientów w negocjacjach z inwestorami, dbając o ochronę prawną interesów kontrahentów i reprezentując ich w postępowaniach przed instytucjami kontrolującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Zakres wymagań i obowiązków

  • doradztwo prawne w procesie pozyskiwania kapitału od inwestorów,
  • doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • nadzór prawny nad przygotowaniem emisji papierów wartościowych,
  • doradzanie przy IPO w postępowaniach przed instytucjami nadzorującymi dopuszczenie do obrotu giełdowego,
  • weryfikacja prawna biznesplanów, memorandów inwestycyjnych i dokumentów ofertowych,
  • prawna opieka nad przygotowaniem dokumentów informacyjnych dla inwestorów zewnętrznych zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących na giełdzie,
  • reprezentowanie spółki przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisją Nadzoru Finansowego,
  • doradztwo w zakresie procesu wycofywania papierów wartościowych spółek publicznych z obrotu giełdowego.

Profil

Kandydaci muszą posiadać ponadprzeciętną wiedzę na temat regulacji rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wymagana jest od nich znajomość procesu przygotowania spółki do emisji papierów wartościowych oraz umiejętność kompleksowej analizy sytuacji prawnej spółek, co jest istotne przy realizacji projektów restrukturyzacyjnych, projektów IPO oraz zadań z zakresu wyceny spółek. Idealnym kandydatem jest prawnik posiadający wiedzę z zakresu finansów i ekonomii.

Perspektywy rozwoju

Prawnicy zajmujący się rynkami kapitałowymi często obejmują stanowiska prawników w instytucjach finansowych, np. w centrach operacji kapitałowych banków i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W trakcie poszerzania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia stają się także partnerami w kancelariach prawnych, odpowiedzialnymi za kwestie kapitałowe.