Przyszłość pracy to nie tylko technologia – ważne jest też coś innego

127

Bez względu na to, jak bardzo zautomatyzowany jest Twój biznes, umiejętności miękkie, takie jak przywództwo, komunikacja i kreatywność, zawsze będą miały kluczowe znaczenie. Według ankiety przeprowadzonej na początku roku, najważniejsze umiejętności pracowników obejmują przywództwo i zarządzanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, myślenie projektowe i umiejętności komunikacyjne.

  • Automatyzacja staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie i “uwalnia” pracowników od żmudnych, rutynowych zadań dla osób wymagających ludzkiej inteligencji.
  • Element ludzki jest nawet synonimem umiejętności miękkich, których nie zastąpią nawet najbardziej zaawansowane technologie.
  • To pomysłowość, wnikliwość, przywództwo i inteligencja emocjonalna będą kluczowym aspektem przewagi konkurencyjnej w zautomatyzowanej przyszłości.

Aby zrozumieć, z czego wynika nagły zwrot w kierunku umiejętności miękkich, musimy spojrzeć wstecz i zrozumieć, jaki wpływ na pracowników miała automatyzacja na przestrzeni lat.

Historia automatyzacji

Jak widzimy, istnieje i zawsze istniał pewien strach przed powierzaniem pracy maszynom. Wynika to głównie z obawy przed utrzymaniem miejsc pracy. Taką sytuację obserwuje się od lat dwudziestych XX wieku, kiedy to wprowadzono zaawansowane maszyny i technologie, aby przyspieszyć wiele procesów. Historia pokazuje jednak, że lęk ten był nieuzasadniony – miejsca pracy nie znikały, ale zmieniały swój kształt.

Automatyzacja staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie i “uwalnia” pracowników od żmudnych, rutynowych zadań dla osób wymagających ludzkiej inteligencji. Bez wątpienia, “człowiek” jest tu nadal kluczem. Dlaczego? Element ludzki jest nawet synonimem umiejętności miękkich, których nie zastąpią nawet najbardziej zaawansowane technologie. To właśnie kreatywność, wnikliwość, przywództwo i inteligencja emocjonalna będą kluczowym aspektem przewagi konkurencyjnej w zautomatyzowanej przyszłości.

Mówiąc o umiejętnościach miękkich, nie możemy zapominać o innej kompetencji, która z dnia na dzień staje się coraz ważniejsza – zdolności adaptacyjnych. W dynamicznym środowisku firmy, które chcą coś zmienić na rynku, muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków, wdrażać nowe systemy i wprowadzać nowe technologie. Cecha zdolności adaptacyjnych, zarówno w zakresie umiejętności pracowników, jak i narzędzi firmy, musi być zawsze wysoko rozwinięta, aby móc łatwo i szybko dostosować się do otaczającego środowiska.

Pandemia Covid-19

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na środowisko pracy na całym świecie, jest pandemia Covid-19. Elastyczność w miejscu pracy jest od pewnego czasu bardzo ważna w biznesie, ale to właśnie pandemia znacznie zwiększyła nacisk na nią. Wiele firm musiało przestawić się na pracę zdalną w nocy i nie wszystkie były na to przygotowane. Przed pandemią COVID-19, niewielka część populacji korzystała z trybu domowego biura. W UE w 2018 r. było to tylko 8 proc. wszystkich pracowników, a w Polsce 4,6 proc. Choć w niedalekiej przyszłości biura zostaną ponownie otwarte, nie ma wątpliwości, że praca zdalna będzie w przyszłości stanowić podstawę kultury biurowej.

Jak pokazują badania Ricoha, wielu uważało, że model hybrydowy, pozwalający na elastyczne łączenie pracy w domu i biurze, będzie w przyszłości standardem. Przed wybuchem pandemii 74 procent europejskich pracowników było tego zdania. Koronawirus przyspieszył zmiany w tej dziedzinie i wiele firm zostało zmuszonych do szybkiego przystosowania się do pracy w trybie zdalnym.

Dla pracowników oznacza to nowe wyzwanie: nie tylko muszą oni doskonalić swoje umiejętności miękkie, ale także muszą to robić zdalnie. W wyniku pracy w domu lub gdziekolwiek indziej na świecie, rozproszone zespoły muszą znaleźć sposób na komunikację pomimo tych trudności.

Rok 2020 stanowi granicę, kiedy praca zdalna stała się prawie powszechnym doświadczeniem wśród pracowników biurowych. Jak każda nagła i wymuszona zmiana, wiązała się ona również i nadal wiąże się z ogromnym wysiłkiem ze strony firm. Dla wielu z nich konieczne stało się przedefiniowanie ich obecnego stylu pracy, poszukiwanie i wdrażanie odpowiednich narzędzi. Na szczęście, nowoczesna technologia przychodzi tu z pomocą. Bardzo ważne jest, aby dobrze wykorzystać jej potencjał w tym konkretnym okresie.

Przyszłość pracy oznacza rozwój umiejętności miękkich tak samo jak i twardych.

Do chwili wybuchu pandemii wiele uwagi poświęcano temu, jak wzrost sztucznej inteligencji i automatyzacji zwiększał potrzebę rozwoju umiejętności miękkich. W obliczu pandemii i wynikającej z niej pracy zdalnej patrzymy na nią z innej perspektywy – tak jak przyszłość pracy zależy od stopnia wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania pracy personelu, tak przywództwo i kultura, wydajność i konkurencyjność organizacji zależą od rozwoju umiejętności miękkich.

Według raportu opublikowanego na początku roku, najważniejsze umiejętności, których pracownicy muszą się nauczyć to: przywództwo i zarządzanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, myślenie projektowe, komunikacja.

  • Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań kluczowa jest właściwa komunikacja. Jest to szczególnie ważne, gdy pracujemy w sposób rozproszony. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich opinie są brane pod uwagę i są częścią tego procesu”, powiedział David Mills.

Kiedy mówimy o przyszłości pracy, dzieje się to na naszych oczach. Każda firma potrzebuje pracowników, którzy oprócz posiadania odpowiednich umiejętności twardych, mogą zakwestionować status quo i myśleć nieszablonowo w sposób, w jaki technologia nie może. Bez inwestowania w umiejętności miękkie firmy mogą zatrzymać swój rozwój.

Umiejętności miękkie stanowią uzupełnienie wykorzystania technologii w pracy.

Dzięki połączeniu zastosowania sztucznej inteligencji i wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich zwiększa się wydajność pracowników.

Twórcze rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe – Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe automatyzują wiele zadań administracyjnych, pozostawiając pracownikom swobodę w wykorzystaniu twórczego myślenia do osiągania celów firmy. Z tego powodu kreatywność jest ważną umiejętnością dla organizacji, które chcą się rozwijać w przyszłości.

W badaniu Priming a New Era of Digital Wellness 90% ankietowanych pracowników potwierdziło, że dostęp do “dobrej technologii” czyni ich bardziej produktywnymi.

“Dobra technologia” powinna być przede wszystkim prosta. Dla 84% respondentów oznacza to korzystanie z intuicyjnych i łatwych w obsłudze aplikacji.

Trzy na cztery osoby twierdzą, że technologia powinna eliminować stres i frustrację oraz automatyzować powtarzające się zadania. Wszystko po to, aby móc skupić się na kluczowych aspektach pracy.

Technologia rewolucjonizuje biznes w szybkim tempie, więc posiadanie zdolnych do adaptacji pracowników jest niezbędne. Potrzebne są zespoły, które potrafią się przystosować i rozwijać w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wykorzystanie umiejętności miękkich jest ważne w hybrydowym środowisku pracy.

W czasie pandemii nauczyliśmy się zdalnie wykonywać codzienne, zawodowe obowiązki. Dzięki temu zdobyliśmy umiejętności, które pozwolą nam w przyszłości stworzyć hybrydowe środowisko pracy – łączące pracowników biurowych i zdalnych.

Leadership and Management, Emotional Intelligence, Collaboration – Cyfrowa transformacja polega na tworzeniu bardziej złożonych i globalnych projektów, co sprawia, że współpraca jest niezbędnym narzędziem sukcesu. Pracownicy muszą być zdolni do pracy w środowisku zespołowym, zarówno w biurze, jak i z odległymi członkami zespołu.

Perswazja – Posiadanie świetnego produktu lub świetnego pomysłu to tylko początek. Następnym krokiem jest pozyskanie klientów, którzy chcą go kupić. Perswazja jest cennym narzędziem sprzedaży, które czyni nasze produkty interesującymi dla konsumenta.

Praca i sposób, w jaki ona się zmienia

Przyszłość naszej pracy wymaga od nas ciągłego doskonalenia i poszerzania umiejętności interpersonalnych, niezależnie od miejsca pracy.

W momencie cyfrowej transformacji, charakter pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Musimy być przygotowani na zmieniające się w czasie wymagania techniczne i umiejętności. Rozszerzając swoje kompetencje, nie możemy jednak zapominać o potrzebie rozwijania naszych umiejętności miękkich. Krótko mówiąc, jako firmy i pracownicy musimy być elastyczni.

W badaniu, uczestnicy poproszeni o uszeregowanie czynników w miejscu pracy, które pozwalają im działać najefektywniej, respondenci stawiają elastyczność na trzecim miejscu, tuż za wynagrodzeniem i właściwym zarządzaniem oraz przed dostępem do właściwych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, ponad 75% respondentów uważa, że większa elastyczność w pracy pomoże im wprowadzać innowacje i być bardziej kreatywnymi.

  • Zadowolenie z pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia kluczowych celów biznesowych organizacji: od skutecznego przyciągnięcia i utrzymania wartościowych pracowników po zwiększenie zadowolenia klientów, lojalności wobec marki i ostatecznie przychodów” – wyjaśnia Donna Kimmel, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Citrix.

Jest to ważne nie tylko ze względu na sposób, w jaki pracujemy, ale także ze względu na naszą kulturę korporacyjną.