REINWESTYCJA

Powrót do inwestycji

1308

Reinwestycja to powrót do inwestycji bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej przy ponownym zakupie jednostek uczestnictwa funduszu, jeśli wcześniej posiadałeś jednostkę danego (sub) funduszu i odkupiałeś go od niego. Wartość ponownego nabycia musi być równa wartości wcześniejszego wykupu i odnosić się do tego samego (sub) funduszu. Zwolnienie przyznaje się raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem że okres między dniem, w którym poprzednio zakupiony został zrealizowany, a dniem, w którym zrealizowano zamówienie zakupu, nie przekracza 90 dni kalendarzowych.