Ryzyko stopy procentowej

856

Ryzyko stopy procentowej (kredytobiorca)

Ryzyko, że kredytobiorca, który ma zadłużenie oprocentowane zmienną stopą procentową, ucierpi wskutek zmniejszenia dochodu i przepływu gotówki, spowodowanego ruchem rynkowych stóp procentowych. Siła uderzenia będzie zależała od dźwigni finansowej pożyczkobiorcy oraz od elastyczności zapotrzebowania na kredyt pożyczkobiorcy związanej z wysokością stóp procentowych.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej może zostać zmniejszone przez zastosowanie kredytu ze stałą stopą procentową lub wykorzystanie instrumentów hedgingowych, np. transakcji swapowych. W związku z niekorzystnym wpływem na zdolność obsługi długu przez pożyczkobiorcę banki generalnie zareagują na podwyższenie stóp oprocentowania, pożyczając mniej. Jest to podstawowy mechanizm, który czyni ze stóp procentowych narzędzie polityki pieniężnej do „schładzania” lub „rozgrzewania” gospodarki.