Skład ropy naftowej

1360

Ropa naftowa jest mieszaniną wielu związków chemicznych (około 3000 rozpoznanych). Zawartość procentowa poszczególnych związków chemicznych jest różna dla każdego obszaru produkcji.

Najważniejszymi składnikami ropy naftowej są następujące węglowodory:

  • nasycone węglowodory parafinowe (homologi metanu),
  • małe ilości węglowodorów oleinowych (homologi etylenu),
  • nasycone węglowodory cykliczne (węglowodory naftenowe, pochodne cyklopentanu i cykloheksanu),
  • węglowodory aromatyczne (pochodne benzenu C6H6).

Struktura pierwiastkowa (chemiczna) ropy naftowej jest następująca:

Skład ropy naftowej
Skład ropy naftowej
  • węgiel (C): 82 – 87%,
  • wodór (H): 10 – 14%,
  • tlen (O): 0,1 – 1,5% (niekiedy do 7%),
  • azot (N): 0,01 – 2,2%,
  • siarka (S): 0,01 – 3%.

Zobacz kurs ropy naftowej na wykresie.