Specjalista ds. rynków finansowych

452

W tym artykule przedstawiamy postać specjalisty ds. rynków finansowych. Zapoznaj się z zakresem obowiązków, zadaniami i profilem osoby pracującej na tym stanowisku.

Specjaliści ds. rynków finansowych są zatrudnieni w działach banków, które sprzedają produkty klientom bankowości korporacyjnej oraz niebankowym instytucjom finansowym (np. funduszom inwestycyjnym, zakładom ubezpieczeń). Ich zadaniem jest sprzedaż klientom głównie produktów zabezpieczających ryzyko finansowe, np. instrumentów pochodnych, opcji, walut. Pozycja ta jest czasami podobna do pozycji dealera walutowego w strukturach banków, ale ma swoją specyfikę.

Zakres wymagań i obowiązków

  • Aktywne pozyskiwanie klientów narażonych na ryzyko finansowe,
  • oferowanie i sprzedaż instrumentów pochodnych,
  • Inicjowanie i zawieranie transakcji (w tym transakcji walutowych i transakcji na stopę procentową; FX Spot, FX Forwardd/NDF, FX Option),
  • sprzedaż bonów skarbowych i nieskarbowych oraz obligacji,
  • udział w procesie przyznawania klientom limitów na transakcje pochodne,
  • negocjowanie z klientem warunków i cen sprzedaży produktów rynku finansowego,
  • przygotowanie oferty na produkty rynku finansowego,
  • bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej, analizy rynku, potencjału gospodarczego i konkurencji.

Profil

Kandydaci na stanowisko Specjalisty ds. Rynków Finansowych powinni łączyć kompetencje finansistów, handlowców i pracowników obsługi klienta. W zawodzie tym ważna jest nie tylko dobra znajomość rynku instrumentów pochodnych i zabezpieczania ryzyka finansowego, ale także umiejętności handlowe, komunikacyjne i negocjacyjne. Specjalista pozyskuje klienta, rozpoznając jego potrzeby w zakresie zabezpieczania ryzyka, dba o utrzymanie relacji, dobór oferty i obsługę transakcji. Kandydaci muszą myśleć analitycznie i dobrze zorganizować swój czas pracy (konieczność wykonywania wielu zadań jednocześnie). Dużą zaletą jest znajomość giełdy i funkcjonowania rynku Forex. Idealny kandydat powinien ukończyć lub być na ostatnim roku studiów, takich jak finanse i bankowość lub ekonomia. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość terminologii finansowej i ekonomicznej w języku angielskim.

Perspektywy rozwoju

Osoby pracujące jako specjalista ds. rynku finansowego z czasem przenoszą się na stanowiska takie jak: starszy specjalista ds. rynku finansowego, ekspert ds. rynku finansowego. Często specjalizują się we wspieraniu określonych typów klientów – np. niebankowych instytucji finansowych, sektora MSP czy klientów “dużych” lub strategicznych. Ich stanowiska są wówczas odpowiednio definiowane (np. specjalista ds. zarządzania aktywami przedsiębiorstw). W linii menedżerskiej awansuje się na stanowiska takie jak Kierownik Zespołu Rynków Finansowych lub Dyrektor Regionalny/Rynków Finansowych.