Sprzedaż i leasing zwrotny

869

Sprzedaż wykazywanego w bilansie składnika aktywów stronie trzeciej (często instytucji finansowej), która następnie oddaje go przedsiębiorstwu w  leasing. Tego rodzaju operacja pozwala zwiększyć płynność, sfinansować wydatki inwestycyjne i  – w  zależności od sposobu ujęcia leasingu – zmniejszyć udział dźwigni w strukturze kapitałowej, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego użytkowania kluczowych środków trwałych. Jest to również sposób na realizację warto- ści ukrytej w niezrealizowanych zyskach kapitałowych, powstałych np. z tytułu posiadania nieruchomości. Z tego względu sprzedaż i leasing zwrotny stosuje się często w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Spółki o ratingu poniżej klasy inwestycyjnej mogą również uzyskać dostęp do tańszego kapitału w porównaniu z kredytodawcami lub rynkami kapitałowymi