Co to jest sprzedaż na odległość ?

162

Sprzedaż na odległość jest – zgodnie z obowiązującymi przepisami – umową zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub więcej środków komunikacji na odległość do i w tym zawarcie umowy (np. przez Internet, pocztę elektroniczną, tradycyjną pocztę, telefon, SMS).

Potocznie pojęcie sprzedaży na odległość obejmie również sprzedaż usług, w tym świadczenie usług elektronicznych (np. Pobranie gry na telefon).

Obecnie najpopularniejszą formą umowy zawieranej na odległość jest umowa zawierana przez Internet (patrz zakładka „Zakupy online”).

Sprzedaż wysyłkowa to inne formy zawierania umów zawieranych na odległość: telefonicznie lub tradycyjną pocztą, gdzie towary są dostarczane kurierem lub pocztą.