Średnia

2205

Średnia – jedna liczba podsumowująca wspólną istotę grupy liczb. Średnie mogą być obliczane na kilka różnych sposobów, jednak „średnia arytmetyczna” jest metodą stosowaną najczęściej:

Średnia

Jak w każdym podsumowaniu różnorodnych informacji, wyniki należy interpretować ostrożnie. Na przykład poszukując tego, co jest najbardziej typowe, mediana mówi często więcej niż średnia arytmetyczna, która jest wypaczona ze względu na koncentrację na ekstremach. (Przykładowo, pomimo ogólnego wzrostu średniego poziomu dochodów większość gospodarstw domowych w USA nie odczuwa poprawy własnej sytuacji, gdyż większa część dochodów wytwarzana jest przez mniejszą liczbę gospodarstw; patrz poniżej). Ponadto każda średnia fałszuje obraz indywidualnych przypadków, na których menedżerowie powinni się skoncentrować.

Średnia

Wszystkie te zniekształcenia pomagają nam zrozumieć, dlaczego Mark Twain powiedział, że istnieją trzy rodzaje kłamstw: „kłamstwa, cholerne kłamstwa i statystyka”, albo dlaczego kiedyś matematyk utopił się w jeziorze, którego średnia głębokość wynosiła jedynie 10 cm.

średnia arytmetyczna a mediana
średnie ukryte w średniej