Strategia „Market timing”

1014

Szybkie zakupy i sprzedaż funduszy powierniczych jako strategia szybkiego zysku. W przypadku funduszy międzynarodowych mogą występować rozbieżności cenowe z powodu róż- nych stref czasowych. Samo w sobie nie jest to nielegalne, lecz większość funduszy nie zachęca do tego. Jednakże nieetyczne fundusze mogą robić wyjątki dla wybranych inwestorów lub własnych pracowników. Ponieważ inwestorzy spekulacyjni szybko przerzucają swoje pozycje, dla długoterminowych inwestorów tworzą się koszty. Oszacowano, że „market timing” kosztuje długoterminowych inwestorów w USA 5 miliardów dolarów rocznie (źródło: „Fortune” – wydanie europejskie, 23 listopada 2003, s. 93).