Strategia zakładów na golfa

876

Strategia zakładów golfowych: sukces = talent + przypadek

  • Dowiedz się, dlaczego przypadkowość jest ważną częścią strategii zakładów golfowych
  • Jak szacować przypadek podczas obstawiania w golfie
  • Analizowanie regresji do średniej w zakładach golfowych
Sezon golfowy jest już w pełni i obstawiający dopracowują swoje strategie zakładów golfowych. W przeciwieństwie do większości sportów, wynik meczu lub turnieju golfowego zależy w dużej mierze od przypadku. Analiza regresywna może pomóc w zrozumieniu wpływu szczęścia oraz pecha. Oferuje także przydatną wiedzę dla obstawiających w zakładach golfowych. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak szacować wpływ przypadku podczas opracowywania strategii zakładów golfowych.

Strategia zakładów golfowych — wpływ przypadku

Przypadek ma pewien wpływ na wyniki wszystkich wydarzeń sportowych, jednak w przypadku golfa znaczy więcej niż w prawie każdym innym sporcie. Chociaż niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, twierdząc, że największy wpływ przypadku można zaobserwować w bejsbolu. Słusznie podsumował to znany hazardzista i ryzykant Titanic Tompson: „W pokerze, bilardzie i kościach trzeba myśleć o rozgrywce i przeciwniku. Golf wymaga też uwzględnienia pogody”. Naturalnie pogoda jest tylko jednym z szeregu czynników utrudniających przewidywanie wyników w przypadku golfa. Trochę szczęścia albo pecha może mieć ogromny wpływ na wynik zakładu golfowego.

Ogólnie rzecz biorąc, im większa liczba czynników wpływających na wynik, tym trudniejsze jest jego wytypowanie. Kiedy obstawiający wiedzą, jak zawierać zakłady golfowe, powinni rozważyć następujące kwestie:

  • W golfa gra się w plenerze, dlatego na wyniki wpływa nieprzewidywalna pogoda.
  • Turnieje trwają cztery dni bez ustalonego harmonogramu przerw dla poszczególnych zawodników, dlatego każda osoba może grać w odmiennych warunkach.
  • Pola golfowe są rozległe i zawierają różnorodne nawierzchnie.
  • Położenie pinów (określających cele golfistów) zmienia się w każdej rundzie.
  • Liczba potencjalnych zwycięzców jest duża w porównaniu do standardowych zakładów.
  • Format punktacji turnieju z 72 dołkami jest skonstruowany tak, że gracz może prowadzić przez 71 dołków, ale mimo tego przegrać na ostatnim dołku.

Na wyniki golfistów ma wpływ duża liczba zmiennych losowych, nic więc dziwnego, że zakłady golfowe mają pozornie wyższe kursy.

“W pokerze, bilardzie i kościach trzeba myśleć o rozgrywce i przeciwniku. Golf wymaga też uwzględnienia pogody. “

Pomimo tego, że w ogólnych statystykach PGA i European Tour dominuje mała grupa graczy, od 2009 roku wśród 43 zwycięzców turniejów major było aż 28 unikatowych nazwisk. Aby dodatkowo zilustrować to zagadnienie, przyjrzyjmy się poniższej liście outsiderów, którzy zupełnie nieoczekiwanie wygrali turnieje major w ostatniej dekadzie, i sytuacjom, jakie przyczyniły się do tych zwycięstw:

Zakłady golfowe — analiza talentu i szczęścia

Każda udana strategia obstawiania dotycząca golfa pozwoli analizować talent i umiejętności graczy, ale także uwzględnić potencjalny wpływ przypadku na wyniki. Obstawiający powinien przyjąć punkt widzenia podobny jak gracz, czyli uwzględnić proste równanie:

Sukces = talent + przypadek

Jeśli przyjmiemy, że ma to znaczenie w świecie golfa, obstawiający muszą oprócz handicapu uwzględniać kwestię przypadku. Ale jak oszacować szczęście lub pecha?

Jedną z możliwych metod jest zrozumienie istotności regresji. Jeśli na przykład zaczekamy na zakończenie pierwszej rundy dowolnego turnieju major, wyniki poniżej par mogą sugerować, że ci gracze mają dobrą formę danego dnia — na podstawie ograniczonego kryterium porównania ze średnią wśród wszystkich uczestników. Uwzględniając nasz wzór na sukces, pamiętamy też, że na wyniki wpłynęło także szczęście.

Gracze z wynikiem powyżej par mogą być oceniani jako gorzej grający, ale w ich przypadku trzeba pamiętać o potencjalnym wpływie pecha. W ten sposób mogą powstać następujące ogólne stwierdzenia:

Wynik rundy 1 lepszy niż średnia:

Gra ponadprzeciętna + szczęście

Wynik rundy 1 gorszy niż średnia:

Gra poniżej oczekiwań + pech

Zawierając zakłady golfowe, chcemy prawidłowo przewidywać wyniki. Oznacza to, że przy użyciu powyższej analizy musimy przewidzieć potencjalne wyniki rundy 2. Jeśli założymy, że jakość gry pozostaje stała (co jest dość ogólnym założeniem), zmienną staje się przypadkowość. Nie dysponujemy metodą dokładnego mierzenia szczęścia i pecha, ale możemy zgadywać, że prawdopodobnie zmieni się w porównaniu z rundą 1.

Rozwijając tę myśl, możemy powiedzieć, że osoby grające lepiej niż średnia w rundzie 1 zachowają podobną formę w rundzie 2, ale nie będą miały tyle samo szczęścia i ich wyniki nie będą tak wysokie.

Odwrotnie potraktujemy graczy, którzy uzyskali gorsze wyniki w pierwszej rundzie. Ich uśrednione wyniki poprawią się nieznacznie, gdyż nie będą już mieli takiego pecha.

“Dlaczego u wielu gwiazd można zauważyć spadek formy po tym, jak pojawiły się na okładce Sports Illustrated? Statystyka podaje odpowiedź: wynika to z regresji.”

Dla obstawiających interesujące są wnioski z regresji. Sugeruje ona, że wyniki graczy w rundzie 2 prawdopodobnie będą bardziej zbliżone do średniej niż wynikałoby to z danych, na których oparto obliczenia (czyli z wyników rundy 1). To ograniczenie wynika z regresji do średniej. Można oczekiwać, że regresja będzie bardziej wyraźna w przypadku skrajnych wyników.

Należy zauważyć, że stosowanie regresji niczego nie gwarantuje. Niektórzy gracze z dobrymi wynikami w rundzie 1 utrzymają ten poziom lub nawet go przekroczą w rundzie 2. Podobnie może spaść forma słabszych graczy z rundy 1. Jeśli zaakceptujemy wpływ przypadku, regresja spowoduje zbliżenie wyników do średniej.

Regresja a fatum Sports Illustrated

Jak mówiliśmy w całym artykule, regresja jest związana ze średnią wartością oczekiwaną, jednak pozostaje ona faktem statystycznym — często błędnie rozumianym. Doskonałą ilustracją działania regresji jest tak zwane fatum Sports Illustrated Jinx — anegdota sugerująca, że nieoczekiwanie duży procent gwiazd, które pojawiają się na okładce tego znanego czasopisma, doświadcza następnie pogorszenia formy.

Nie ma to jednak nic wspólnego z pechem. W rzeczywistości występuje tu zwykłe zjawisko, które wyjaśnia regresja. Należy oczekiwać, że wiele gwiazd z okładek spadnie z piedestału, ponieważ do doskonałych wyników przyczyniła się życiowa forma. Statystycznie oczekujemy regresji i obniżenia tej formy.

Regresja jest z pewnością czynnikiem wartym uwzględnienia w przypadku zawierania zakładów dotyczących turniejów golfowych major. Nie należy jednak stosować jej przez cały sezon, gdyż wpływ przypadku staje się uśredniony i najważniejszym czynnikiem pozostaje talent. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku dłuższych okresów i wyjaśnia, dlaczego Tiger Woods wygrał tak wiele turniejów major.

Jednak nawet tak oczywisty talent nie chroni przed wpływem pecha w krótkim okresie. Dlatego golf jest szczególnym wyzwaniem zarówno dla graczy, jak i obstawiających.