STS – Stochastic

Analiza Techniczna Wskaźniki

1743

STOCHASTIC – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)

STOCHASTIC – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS)Oscylator Stochastyczny (Stochastic – STS) został stworzony przez dr George’a Lane i monitoruje zmianę ceny zamknięcia od minimum w stosunku do rozpiętości między ceną minimalną a maksymalną. Wspomniane zmiany następnie uśrednia się przy pomocy średniej ruchomej.

Istnieją trzy odmiany wskaźnika: szybki (Stochastic Fast), wolny (Stochastic Slow) oraz pełny (Stochastic Full). Pierwszy z nich lepiej sprawdza się przy prognozach krótkoterminowych. Drugi rodzaj wskaźnika jest ‘wolniejszą’ wersją tego samego wskaźnika, wymaga większego okresu czasu branego do obliczeń i wykazuje przydatność przy prognozach długoterminowych. Pełna odmiana wskaźnika STS bierze pod uwagę trzy parametry: pierwszy to liczba okresów służąca do obliczenia %K, ostatni to liczba okresów służąca do obliczenia linii sygnałowej %D, zaś środkowy parametr to tzw. ‘czynnik wygładzający’ linii %K. Cechą tego ostatniego typu wskaźnika STS jest jego daleko większa elastyczność i uniwersalność w porównaniu z jego dwoma ‘kuzynami’.

Wykres wskaźnika składa się z dwóch linii: %K – główna linia oscylatora (niebieska linia na wykresie) oraz jej wygładzona postać – %D, który służy jako linia Signal. %D jest równe trzydniowej średniej ruchomej (Moving Average – MA) z %K.

Istnieją trzy rodzaje interpretacji wskaźnika, pierwszy w oparciu o przecięcie przez wskaźnik %K linii %D, drugi w oparciu o przecięcie przez wskaźnik poziomów wykupienia i wyprzedania, trzeci zaś polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a przebiegiem kursu.

W pierwszej interpretacji (patrz wykres wyżej), sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia. Do analizy oscylatora w ten sposób konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia wyznacza się najczęściej na wysokości 80-90% a poziom wyprzedania na wysokości 10-20%.

STOCHASTICW drugiej interpretacji (patrz wykres powyżej), sygnałem do kupna (K) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od dołu niemalejącej linii %D (pomarańczowa linia) przez linię %K (niebieska linia), zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od góry nierosnącej linii %D (pomarańczowa linia) przez wskaźnik %K (niebieska linia). Sygnały te (odpowiednio K, S) są bardziej wiarygodne, gdy występują w pobliżu poziomów wyprzedania i wykupienia.

STOCHASTIC – OSCYLATOR STOCHASTYCZNYW trzeciej interpretacji (patrz wykres powyżej) poszukuje się dywergencji pomiędzy trendami wskaźnika i kursu instrumentu. Trend zwyżkujący wskaźnika (C) przy jednoczesnym trendzie zniżkującym kursu (D) może zwiastować zakończenie (i ewentualne odwrócenie) trendu spadkowego. W sytuacji odwrotnej, zniżkujący trend wskaźnika (A) przy jednoczesnym zwyżkującym trendzie kursu (B) może zapowiadać zakończenie (i ewentualne odwrócenie) trendu wzrostowego.