Czym są studia MBA?

602
Studia MBA cieszą się wprawdzie rosnącym zainteresowaniem, jednak wiele osób wciąż nie wie dokładnie, czym ten kierunek wyróżnia się na tle innych. Czym są, kto może na nie aplikować i czy warto na nie postawić?

Charakterystyka kierunków studiów: studia MBA

Studia MBA to studia podyplomowe, które mają wymiar głównie praktyczny. To znacząco wyróżnia je na tle innych kierunków. Poza tym studia MBA poszerzają wiedzę słuchaczy z kilku dziedzin jednocześnie; uczestnicy zdobywają wiadomości z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania, prawa, a także HR i marketingu. Dzięki temu (i dzięki rozwiązywaniu na zajęciach mnóstwa case’ów) są przygotowani do pełnienia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w wielu firmach. Wiedzę przekazują głównie praktycy, którzy na co dzień pracują w różnych branżach i są w stanie przekazać swoje doświadczenie w ciekawy sposób. Więcej na temat charakteru studiów MBA można dowiedzieć się ze strony https://www.studiamba.wsb.pl/oferta.

Jakie studia przed studiami MBA?

Ze względu na to, że studia MBA są studiami podyplomowymi, osoby, które chcą na nie aplikować muszą już legitymować się wyższym wykształceniem. To oznacza, że muszą mieć co najmniej tytuł licencjata. Jakie studia mogą dobrze przygotować do późniejszej nauki na studiach MBA? Szczególną popularnością cieszą się dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada ukończenie studiów ekonomicznych (lub biznesowych, ewentualnie finansów i rachunkowości). Druga ścieżka zakłada ukończenie studiów z zakresu zarządzania (lub studiów menedżerskich). Dzięki takiemu wykształceniu osoba, która chce aplikować na studia MBA, ma już dobrze opanowane podstawy. Należy zresztą pamiętać, że osoby aplikujące na studia MBA muszą wykazać się nie tylko wyższym wykształceniem, ale również odpowiednio długim doświadczeniem zawodowym (co najmniej 2-letnim). Studia ekonomiczne lub z zakresu zarządzania ułatwiają znalezienie pracy w branży i tym samym pozwalają na szybsze zdobycie wymaganego doświadczenia.

  • Artykuł sponsorowany