Świadome unikanie

699

Świadome unikanie – Taktyka strusia (żargon)

Świadomy wysiłek zrobiony w celu uniknięcia wiedzy o niewłaściwych działaniach innych osób, aby nie ponosić odpowiedzialności za te działania, zgodnie ze starym powiedzeniem: „błoga ignorancja”. Niewiedza może być wykorzystana jako obrona przed posądzeniem o niewłaściwe postępowanie. Przykładowo, w razie posądzenia o przestępstwo korporacyjne lub zmowę CEO może twierdzić, że nie był świadomy prawdziwej sytuacji finansowej, gdyż były to sprawy zbyt „złożone, techniczne i szczegółowe” i były one bezpośrednio kontrolowane przez dyrektora finansowego. Taktyka strusia może być przekonująca, jeśli niewłaściwe działania są znacznie oddalone od normalnego zakresu kontroli sprawowanej przez daną osobę. Szef nie może być odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w firmie. Taką niewiedzę należy jednak traktować jako wiarygodną z dużą ostrożnością, gdyż szef powinien wiedzieć o danych sprawach lub też mógł próbować uniknąć wiedzy na dany temat od samego początku. Tak jak w przypadku kierowcy zatrzymanego za przekroczenie prędkości fakt, że nie widział znaku ograniczenia prędkości, nie zwalnia go od odpowiedzialności.

Taktyka strusia