Umowa na odległość

154

Przepisy stanowią, że jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość do zawarcia włącznie z kontraktu.

W prostym języku są to po prostu umowy zawierane przez Internet, list, katalog, e-mail, telefon. Najczęściej spotykamy się z zakupami w sklepie internetowym. Ale są to również umowy z telekomunikacją lub telewizją kablową.

Gdy chcemy dokonywać zakupów zdalnie, sprawa jest prosta – wybieramy sklep online lub dzwonimy do wybranego sklepu (np. Aby zamówić pizzę).

Jeśli sklep do nas dzwoni, musi mieć uprzednią zgodę na taki kontakt. Ponadto nasze „tak” wypowiedziane przez telefon musi zostać potwierdzone. Sprzedawca towaru lub usługi musi przesłać warunki umowy na trwałym nośniku (pisemnie lub pocztą elektroniczną). Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy potwierdzimy nasze „tak” na trwałym nośniku.

Tym samym prawo chroni nas przed przypadkową i nie w pełni świadomą zgodą. Wyobraź sobie – robimy przedświąteczne zakupy w hipermarkecie. Jest głośno i skupiamy się na poszukiwaniu soli. Czy w takich warunkach można zawrzeć korzystną umowę przez telefon?

Czasami składając zamówienie na stronie sklepu, wybierając tzw. Odbiór osobisty, nie zawieramy umowy sprzedaży. „Rezerwujemy” tylko rzeczy. Warto sprawdzić w regulaminie, jaki wpływ ma zamówienie. Będzie to zależeć od tego, czy umowa zostanie zawarta na odległość. I to zdecyduje, czy mamy prawo odstąpić od umowy.