Wartość akcji w porównaniu do PKB

746

Wartość akcji w porównaniu do PKB

Pogląd, że powinien występować racjonalny związek między kapitalizacją giełdy danego kraju a jego produkcją mierzoną produktem narodowym brutto. Tradycyjnie kształtuje się on średnio na poziomie nieco powyżej 50% (patrz wykres) w ramach przedziału od 40% do 80% PKB. Odpowiednio do tego mogą być podejmowane strategiczne decyzje o zakupie lub sprzedaży.

Wartość akcji w porównaniu do PKB

Wartość akcji w porównaniu do PKB