Wartość czasowa (opcji)

1123

Wartość czasowa (opcji)

Szacunkowa ocena, czy opcja posiada przyszłą wartość wewnętrzną, która może powstać przed wygaśnięciem opcji. Nawet jeśli opcja nie ma żadnej wartości wewnętrznej w danym momencie, może mieć ją w przyszłości. Wartość bieżącą tej przyszłej możliwości wygenerowania zysku można zmierzyć, używając wzoru matematycznego. Najbardziej znany jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa. W miarę jak opcja zbliża się do terminu wygaśnięcia, jej wartość czasowa spada do zera.

Wartość czasowa i wartość wewnętrzna w połączeniu stanowią wartość godziwą opcji.