Wartość końcowa

841

Wartość końcowa

Przewidywana wartość majątku na zakończenie prognozowanego okresu. Jeśli majątek rośnie poprzez siłę kapitalizacji, będzie warty tyle, ile wynosi bieżąca wartość pomnożona przez (1 + i%)n , gdzie „i%” jest roczną stawką wzrostu, a „n” jest liczbą okresów w przyszłości. W przeciwnym razie, jeśli wartość majątku maleje, będzie to wartość rezydualna bądź likwidacyjna.

wartość końcowa