Wolność finansowa

752

Wolność finansowa

Te słowa mają dwa znaczenia. Bardziej powszechne określa zdolność do beztroskiego ignorowania potrzeby „wią- zania końca z końcem”. W przypadku osób fizycznych oznacza ono, że nie muszą pracować. Możemy więc powiedzieć: „Jego oszczędności emerytalne zapewniają mu wolność finansową, kiedy przejdzie na emeryturę”. Drugie znaczenie odnosi się do wolności, jaką cieszy się sektor finansowy nieskrępowany niepożądanymi regulacjami. Opierając się na credo „fundamentalizmu wolnorynkowego” (tj. wolny rynek z natury ma wyższość nad planowaniem centralnym), oczekiwano, że rządy będą trzymać się z dala i wspierać, a nie kontrolować. Możemy powiedzieć: „Deregulacja przyniosła wolność finansową sektora z mieszanymi rezultatami. O ile dostęp do kapitału i innowacji rozkwitł, o tyle ryzyko systemowe spowodowane nierównowagami wywołującymi bańki spekulacyjne wzrosło”. Patrz także deregulacja.

Wolność finansowa