Wskaźnik ceny rynkowej do księgowej

665

Wskaźnik ceny rynkowej do księgowej

Stosunek wartości rynkowej notowanych akcji do rachunkowej ceny księgowej netto wyrażonej w procentach. Jeśli cena rynkowa jest wyższa, mówi się o akcjach, że są sprzedawane „z premią”; jeśli jest niższa, akcje są sprzedawane „z dyskontem”.

Wskaźnik ceny rynkowej do księgowej - wzór
Wskaźnik ceny rynkowej do księgowej – wzór

Model sprawozdawczości finansowej nie został stworzony jako narzędzie wyceny i dlatego ceny rynkowe nie mają ścisłego związku z wartościami księgowymi. Jeśli spółka sprzedaje „z premią”, odzwierciedla to perspektywy jej przyszłego wzrostu lub wartość bilansową (np. markę, lojalność klientów, technologię itp.), której nie można wyczytać z ksiąg rachunkowych. Przykładowo, wskaźnik ceny rynkowej do księgowej amerykańskiego koncernu General Electric Co. wynosił 300% (2007 rok). Niemniej jednak wartość księgowa pozostaje w  pewnym związku z wartością godziwą, co ma znaczenie dla analityków zajmujących się tego typu różnicami i ich przyczynami.