Wskaźniki płynności

1261

Wskaźniki płynności

Kategoria wskaźników finansowych skupiających się na zdolności uzyskania przez przedsiębiorstwo dostępu do środków pieniężnych lub zamiany środków obrotowych na środki pieniężne. Najpowszechniejsze wskaźniki płynności. Analizując wskaźniki, zazwyczaj porównuje się je do okresów ubiegłych (analiza trendów) lub do określonych benchmarków, takich jak np. średnia dla danej branży lub dla przedsiębiorstw o podobnych uwarunkowaniach. Przy ich interpretacji szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

  • Przedsiębiorstwa o  silnej pozycji, charakteryzujące się dobrą rentownością i rozważnym korzystaniem z dźwigni, zazwyczaj mają łatwy dostęp do źródeł kredytowania – w związku z czym mają tendencję do utrzymywania płynno- ści na niższym poziomie.
  • Płynność sama w sobie nie generuje zysków; stanowi raczej koszt dla przedsiębiorstwa. Z kolei zarządzanie gotówką ma na celu optymalizację sald środków pieniężnych i poziomu funduszy zamrożonych w aktywach bieżących.
  • Salda środków pieniężnych i kapitału obrotowego mogą podlegać znacznym wahaniom spowodowanym sezonowością branży lub przeprowadzeniem dużych transakcji (takich jak wydatki inwestycyjne). W wyniku takich zdarzeń wskaźniki mogą ulec nagłej zmianie.

Wskaźniki płynności

płynność wskaźnik

płynność wskaźnik