Wskaźniki wypłacalności

1776

Wskaźniki wypłacalności

Kategoria wskaźników finansowych skupiających się na tym, jak przedsiębiorstwo korzysta z zadłużenia i jaka jest jego zdolność do utrzymania wypłacalności. Najpowszechniejsze wskaźniki wypłacalności. Wskaźniki wypłacalności wykorzystywane są w analizie trendów w czasie oraz przy dokonywaniu porównań z poziomami odniesień (takimi jak średnia dla danej branży). Są także ważnym narzędziem analizy finansowej, ponieważ od sposobu wykorzystania dźwigni przez przedsiębiorstwo w znacznym stopniu zależy kontynuacja jego działalno- ści. Ponadto mają wpływ na wartość rynkową akcji przedsiębiorstwa. Im większa dźwignia, tym większy koszt kapitału w wyniku niższej ceny akcji, która rekompensuje większe ryzyko finansowe ponoszone przez akcjonariuszy.

Wskaźniki wypłacalności

Wskaźniki wypłacalności

wypłacalność