Współczynnik rentowności

857

Współczynnik rentowności

Miara atrakcyjności nakładów kapitałowych wyrażona stosunkiem ich wartości bieżącej netto do jednostki nakładu kapitału. Im wyższy jest ten współczynnik, tym większa będzie uzyskana wartość przyszła. Jeśli istnieją ograniczenia w postaci racjonowania kapitału, ustala się listę według współczynników rentowności i jako pierwsze realizowane są projekty z najwyższym współczynnikiem.

Współczynnik rentowności