Zabezpieczenie przed sprzedażą znaczącej części majątku

675

Zabezpieczenie przed sprzedażą znaczącej części majątku

Różne przepisy prawa handlowego (np. amerykański Uniform Commercial Code – artykuł 6 czy kanadyjska ustawa Bulk Sales Act) przygotowane z myślą o ochronie wierzycieli, w razie gdyby duża część aktywów przedsiębiorstwa została sprzedana, pozbawiając ich roszczeń do aktywów lub gotówki. Zabezpieczenie przed sprzedażą znaczącej części majątku zazwyczaj wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub spłaty wszystkich zobowiązań przed sprzedażą.