Zaległości w  realizacji zamówień

693

Zaległości w  realizacji zamówień

Niezrealizowane przez sprzedawcę zamówienie od klienta. Zamówienie przygotowane do wysyłki oznacza bliską czasowo sprzedaż czekającą w kolejce oraz „zignorowany” przez sprzedawcę popyt na jego produkty lub usługi. Pewną rolę odgrywa tu komfort psychiczny („mamy co robić jutro”), ale zamówienia przygotowane do wysyłki stanowią przede wszystkim cenną informację pozwalającą przewidzieć przepływ gotówki, zaplanować produkcję i podjąć stosowne decyzje dotyczące zarządzania zapasami. Tego rodzaju zamówieniami zainteresują się również inwestorzy, szczególnie w przypadku drogich dóbr kapitałowych wymagających projektowania (np. stocznia, producent samolotów albo sprzedawca systemów komputerowych). Zbyt dużo zaległości w realizacji zamówień może być symptomem „wąskiego gardła” oraz wskazywać na konieczność wydatków inwestycyjnych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.