Zarządzanie kryzysowe (na rynkach kapitałowych)

875

Zarządzanie kryzysowe (na rynkach kapitałowych)

„Krytyczny dla misji firmy” aspekt pionu relacji inwestorskich występujący, gdy w firmie dochodzi do nagłego, nieoczekiwanego i negatywnego zdarzenia. Na przykład nagle firma zostaje bezpodstawnie pozwana w sprawie odpowiedzialności za produkt. Czy firma przegra? Ile będzie ją kosztowała przegrana? Czy dojdzie do kolejnych pozwów? I co najważ- niejsze – jak bardzo ucierpi na tym wartość dla akcjonariuszy? Kluczowy jest tu nie tyle sam problem (którego zwykle nie udaje się ukryć), ile raczej ilościowe oszacowanie jego zakresu i implikacji. Wiarygodność firmy zostaje poddana próbie. Czy firma mówi wszystko? Czy próbuje sprawę zatuszować i nadać pozytywny wydźwięk złym wiadomościom? Giełdy często mają tendencję do zakładania niekorzystnego rozwoju zdarzeń, a następnie powrotu do normy po stwierdzeniu, iż początkowy sceptycyzm był przesadny.

Zarządzanie kryzysowe (na rynkach kapitałowych)