Zasada separacji

742

Zasada separacji

Koncept, według którego menedżerowie przedsiębiorstw powinni skoncentrować się na zmaksymalizowaniu wartości dla akcjonariuszy, bez względu na ryzyko firmy bądź dywersyfikację, ponieważ akcjonariusze dokonują tego sami w ramach swoich portfeli inwestycyjnych, dlatego też decyzje finansowe inwestorów są podejmowane niezależnie od decyzji inwestycyjnych firm. Menedżerowie powinni skupić się na tworzeniu dodatniej wartości bieżącej netto przy odpowiednim koszcie kapitału i danym ryzyku systematycznym firmy. Teoria ta nie ma zastosowania w firmach, które są zarządzane przez właścicieli, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto konflikt w relacjach agencyjnych wskazuje na to, iż menedżerowie będą zwracać uwagę na ryzyko właściwe danym firmom po to, aby chronić własny interes jako pracownicy.