Zasada wyceny (inwestycji) według kosztu historycznego

899

Zasada wyceny (inwestycji) według kosztu historycznego

Koszt lub wartość w  określonym momencie w  przeszłości. Zazwyczaj oznacza cenę zakupu aktywów przez pierwszego właściciela. Dla obliczenia zysku kapitałowego konieczne jest ustalenie kosztu historycznego, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać poziom odniesienia dla określenia ceny sprzedaży (wyjścia).

Zasada wyceny (inwestycji) według kosztu historycznego