3 zasady zarządzania kapitałem, które zmienią Twój trading

zysk i ryzyko

1006

Inwestujesz na rynku walutowym jednak nie osiągasz zadowalających Cię zysków pomimo tego, że posiadasz spersonalizowaną strategię inwestycyjną? Prawdopodobnie problem leży w zarządzaniu kapitałem lub w psychologii inwestycyjnej. Tematy psychologiczne omawiamy w osobnym artykule. Poniżej znajdziesz 3 zasady zarządzania kapitałem, które zmienią Twój trading i pozwolą Ci osiągać stabilne zyski. Omówimy kolejno:

  1. Wielkość pozycji
  2. Wielkość zlecenia Stop Loss
  3. Stosunek Zysku do Ryzyka
  4. Podsumujemy artykuł

Zasady zarządzania kapitałem są szeroko opisywane w przeróżnych pozycjach książkowych.

#1 WIELKOŚĆ POZYCJI

Duża część inwestorów utożsamia wpłatę na rachunek inwestycyjny z depozytem. Czy takie podejście jest uzasadnione? Absolutnie nie!

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty może zainwestować (złożyć w depozycie) dowolną część, np. 2 000

W powyższym przykładzie zainwestowanie 2 000 zł z wpłaconych na rachunek 10 000 zł oznacza zainwestowanie w pojedynczej transakcji 20% kapitału. My jednak stoimy na stanowisku, że jest to za dużo. Rekomendujemy inwestowanie w pojedynczej transakcji nie więcej niż 10% kapitału zgromadzonego na rachunku.

#2 WIELKOŚĆ ZLECENIA STOP LOSS

Nie będziemy tutaj dyskutować nad sensownością ustawiania Stop Lossów. Pomówimy za to o tym jak duży powinien być nasz Stop Loss, a właściwie jak mały.

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty otwiera pojedynczą pozycję o wielkości 2 000 zł.

Bez ustawienia Stop Lossa chroni go jedynie poziom Stop Out.

Ustawia zatem Stop Loss o wielkości np. 200 zł.

W takim wypadku mówimy, że inwestor ryzykuje 2% kapitału. Jest to przyjęty w inwestycyjnym świecie standard, my jednak stoimy na stanowisku, że nie powinieneś przekraczać 1%.

#3 STOSUNEK ZYSKU DO RYZYKA

Ostatnia zasada zarządzania kapitałem, o której musisz bezwzględnie pamiętać to stosunek zysku do ryzyka (z ang. Risk to Reward Ratio, Risk/Reward, czy czasem po prostu R/R). Wyraża on liczbowo szansę powodzenia naszej mini-strategii zawartej w pojedynczej otwieranej transakcji z ustawionymi zleceniami Stop Loss oraz Take Profit.

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty otwiera pojedynczą pozycję o wielkości 2 000 zł.

Ustawia Stop Loss o wielkości np. 200 zł.

Ustawia również Take Profit o wielkości 600 zł.

W powyższym przykładzie powiemy, że inwestor stosuje R/R na poziomie 3:1 (600 zł TP/200 zł SL = 3). Jest to rynkowy standard. My dodatkowo zalecamy skupianie się na transakcjach o R/R większym niż 4:1 oraz absolutną rezygnację z inwestycji w oparciu o R/R 2:1 i mniejszy.

PODSUMOWANIE

Stosowanie powyższych zasad usystematyzuje Twój trading i sprawi, że jego wyniki będą mierzalne w celu wyciągnięcia z nich statystyk i ich ewaluacji pod kątem skuteczności strategii. Kolejnym i zarazem ostatnim obszarem wiedzowym, który bezwzględnie trzeba poznać jest psychologia inwestycyjna. Jeśli mimo posiadania jasnych zasad zarządzania kapitałem nadal masz problemy z osiąganiem zysku na rynku walutowym oznacza to, że musisz popracować na zasadami psychologii. Jeśli już je poznałeś, jesteś gotowy do wypłynięcia na szerokie inwestycyjne wody.