Zawieszenie obrotów na giełdzie

903

Zawieszenie obrotów (żargon)

Zasady giełdowe, które dopuszczają chwilowe zawieszenie obrotów w czasie, kiedy występują niezwykle duże rozbieżności pomiędzy zleceniami zakupów i sprzeda- ży. Taka możliwość „uspokojenia się” pozwala rynkowi na to, by:

  • ograniczyć skrajną zmienność cen; jako że dramatyczne zmiany cen mogą być zjawiskiem samonapędzającym się, może to zapobiec sprzedaży dyktowanej paniką lub zakupom spekulacyjnym;
  • uczestnicy rynku mogli wykorzystać ten czas do ponownej oceny sytuacji i podjąć decyzję o dalszych działaniach, zamiast podążać za „stadem”; to prowadzi do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Zawieszenie obrotów na giełdzie

Zawieszenie obrotu zostało po raz pierwszy zastosowane po poważnym krachu na giełdzie w 1987 roku. Ceną, jaką płaci się za takie ograniczenia działań rynku, jest ograniczona płynność, dlatego też zalety zawieszania obrotu są dość dyskusyjne.