Elektroniczny znacznik czasu

886

„Elektroniczny znacznik czasu” oznacza dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie. Jeżeli chcemy udowodnić, że dany dokument istniał w danym momencie, używamy znacznika czasu. Kwalifikowany znacznik czasu daje pewność, że dokument nim oznaczony istniał w danym czasie i nie mógł zostać zmieniony. Znacznik czasu jest bardzo podobny do pieczęci elektronicznej, przy czym znacznik czasu jest składany przez usługę zaufania, która staje się gwarantem niezmienności dokumentu od jednoznacznie wskazanej daty i czasu jego oznaczenia. Kwalifikowane znakowanie czasem jest realizowane tylko przez kwalifikowanego dostawcę usługi zaufania, a sąd uznaje dowody z kwalifikowanego znakowania czasem jako wiarygodne.

Wszędzie tam,gdzie wiarygodność czasu wykonania transakcjii powstania dokumentu ma zasadnicze znaczenie, powinien być zastosowany znaczni kczasu.