Rośnie apetyt na ryzykowne aktywa

1151

Informacje gospodarcze

Z kraju

Wstępny odczyt PKB w II kw. 3,9% r/r (konsensus 3,8% r/r).

W sierpniu ceny towarów i usług wzrosną o ok. 1,8% r/r i spadną o ok. 0,1% m/m – prognozuje Ministerstwo Rozwoju.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w czerwcu o 6,9% r/r, po wzroście o 6,8% r/r w maju – podał Eurostat.

Ze świata

Dziś o 11:00 w strefie euro podany zostanie zrewidowany odczyt PKB w II kw. (konsensus 2,1% r/r).

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną pozwolenie na budowę domów w lipcu (konsensus 1 250 tys.).

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną rozpoczęte budowy domów w lipcu (konsensus 1 220 tys.).

Dziś o 20:00 w USA opublikowany zostanie protokół z posiedzenia FOMC.

Ostatnia sesja

Rośnie apetyt na ryzykowne aktywa

W ciągu dwóch ostatnich sesji eurodolar osłabiał się, na co szczególnie wczoraj miało znaczenie opublikowanych w USA danych o sprzedaży detalicznej w lipcu, która wyraźnie pozytywnie zaskoczyła (odczyt +0,6% m/m). Zrewidowano w górę również czerwcowy odczyt (z -0,2% m/m do +0,3% m/m), co wczoraj dało dolarowi impuls do umocnienia. W efekcie na koniec sesji EUR-USD spadł do 1,1733, a przejściowo notował minima na 1,1686. Złoty w ciągu dwóch ostatnich sesji tracił względem obu walut, co komponowało się z krótkoterminowym sentymentem: EUR-PLN wzrósł do 4,2892, a USD-PLN wzrósł do 3,6557. Na rynku długu dostrzec można było pojawiające się uspokojenie, po zmniejszeniu napięcia geopolitycznego, co dla niemieckich i amerykańskich 10-latek oznaczało odreagowanie spadków rentowności: niemieckie osiągnęły poziom 0,427%, a amerykańskie – poziom 2,266%. Również krajowe papiery wróciły do łaski inwestorów i 10-latki obniżyły rentowność o 4 p.b. do 3,398%. Umocnienie sięgnęło również pozostałych segmentów krzywej dochodowości skarbowego długu i rentowności pospadały po 3 p.b. na krótkim końcu i w środku krzywej.

Dzisiejsza sesja

PKB w Polsce powyżej oczekiwań, a jakie w strefie euro?

Opublikowany odczyt PKB w II kw. w Polsce okazał się być powyżej oczekiwań (+3,9% r/r vs konsensus 3,8%). Złoty zareagował umocnieniem do słabego euro: EUR-PLN spadł do 4,2744. Krajowa waluta nieznacznie umacnia się też do dolara: USD-PLN zniżkuje do 3,6518. W dalszym ciągu umacnia się dolar, co odzwierciedla rosnące oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp procentowych w USA już w marcu 2018 r. (poprzednio rynek zakładał jednak czerwcową podwyżkę). Dzisiaj dług długoterminowy rynków bazowych kontynuuje osłabienie: 10-latki USA osiągają rentowności 2,275%, a niemieckie – pułap 0,44%. Na horyzoncie dzisiejszej sesji pozostają ważne dane ze strefy euro (zrewidowany odczyt PKB w II kw. (konsensus +2,1% r/r), następnie dane z USA: pozwolenia na budowę domów i rozpoczęte budowy w lipcu, a wieczorem protokół z posiedzenia FOMC. Jutro opublikowany zostanie protokół z posiedzenia EBC oraz podana zostanie inflacja konsumencka w strefie euro w lipcu, a później dane z USA o produkcji przemysłowej. Kalendarium ważnych publikacji w II połowie tygodnia jest więc bogate (w kraju w piątek dane o produkcji i sprzedaży w lipcu), co daje miejsca na zaskoczenia i reakcje rynkowe, tym bardziej że w sierpniu nie ma posiedzenia Fed, które mogłoby zweryfikować oczekiwania inwestorów.

Zobacz: Pierwsza oferta publiczna (IPO)