Prawo do bankructwa

659

Doktryna prawa do bankructwa

Koncepcja ekonomiczna dowodząca, że stawienie czoła konsekwencjom porażki, w tym bankructwu i likwidacji, powinno być rozumiane jako konieczna, a nawet pozytywna reakcja każdego przedsiębiorstwa. Prawo do bankructwa jest ważne dla mechanizmów funkcjonowania prawdziwie dojrzałych i konkurencyjnych gospodarek rynkowych (zob. poniższy cytat). Inwestorzy narażeni na poniesienie strat mogą bowiem wysuwać bardziej uzasadnione roszczenia do owoców swoich sukcesów. Promowana jest przez to przedsiębiorczość oraz duch walki. Pożyczkodawcy wiedzą ponadto, że w określonych sytuacjach będą mogli egzekwować prawa wierzycieli, nie martwiąc się o ewentualną upadłość pożyczkobiorcy („rozumiemy twoje cierpienia, ale w końcu sam przystałeś na takie warunki”). Prawo do bankructwa jest rozszerzeniem prawa własności. Właściciele aktywów powinni posiadać swobodę dysponowania swoją własnością, włączając w to możliwość jej utraty w wyniku świadomego narażenia na ryzyko. W sektorze bankowym prawo do bankructwa zastępuje doktryna „zbyt duży, by ogłosić bankructwo”.

Takie rzeczy tylko w Ameryce?

Co w takim razie odpowiada za niesamowite tempo wzrostu oraz rozmach amerykańskich przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na konkurencyjnym rynku globalnym? Co sprawia, że amerykańskie środowisko oferuje tak odmienne i fascynujące możliwości zdobycia pracy, wygenerowania zysku i realizacji szans? Istnieje szereg przyczyn zdradzających skład poszczególnych elementów formuły sukcesu. Nadrzędnym czynnikiem jest jednak fakt, że system stworzony w Stanach Zjednoczonych nie dławi przedsiębiorców, którzy doświadczyli nie tylko jednej, ale nawet kilku porażek. Wielu odnoszących sukcesy amerykańskich
biznesmenów odczuło gorycz porażki, zanim zaczęło cieszyć się owocami swoich wysiłków. Model amerykański nie  daje gwarancji sukcesu, pozwala jedynie próbować. W większości pozostałych gospodarek kapitalistycznych sytuacja jest zgoła odmienna – porażka nie wchodzi w grę. Przeszkody na starcie są wysokie. Podatki, opłaty, nadmiar biurokracji oraz restrykcyjne przepisy niemal wszędzie powodują większe trudności niż w Ameryce.

Dlaczego prawo do bankructwa jest tak istotne i dlaczego jest zjawiskiem unikalnym dla Stanów Zjednoczonych?, artykuł Geoffa Ficke dostępny na stronie http:EzineArticles.com