czwartek, 7 grudnia, 2023
Strona główna Kompendium terminów z zakresu bankowości

Kompendium terminów z zakresu bankowości

Przewidywanie wyników w NBA: Jak dostępne dane pomagają w obstawianiu?

Jakie pojawiają się wyzwania w zakładach bukmacherskich na koszykówkę? Dlaczego dane odgrywają istotną rolę w przewidywaniu wyników w NBA? Jakich wskaźników używa się podczas przewidywania wyników...

Zmniejszanie i zwiększanie prawdopodobieństwa remisu w piłce nożnej

Zmniejszanie i zwiększanie prawdopodobieństwa remisu w piłce nożnej Jak działa model Poissona? Ograniczenia modelu Poissona Jak zwiększyć lub zmniejszyć prawdopodobieństwo remisu Jednym z ograniczeń związanych...

W jaki sposób pojęcie średniej może zakłócić przewidywania bukmacherskie

W jaki sposób pojęcie średniej może zakłócić przewidywania bukmacherskie Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania danych do celów bukmacherskich jest analiza średniej, ale czy jest on również najbardziej...

Kasyno bankowe

Przekonanie, że bankowcy – szczególnie zatrudnieni w instytucjach „zbyt dużych, by upaść” – ignorują zasady ostrożności i podejmują za wielkie ryzyko kosztem interesariuszy banku,...

Ryzyko kredytowe – wzór z omówieniem

Ryzyko kredytowe to ryzyko wystąpienia sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaci kredytu zgodnie z ustaleniami lub strona transakcji nie wywiąże się ze zobowiązania do spłaty....

Wartość narażona na ryzyko (VaR)

Wartość narażona na ryzyko (VaR) Technika zarządzania ryzykiem oparta na statystyce, wykorzystywana do szacowania maksymalnego zagrożenia finansowego z tytułu różnych rodzajów ryzyka rynkowego przy przyjęciu...

Współczynnik ceny do czynszu

Współczynnik ceny do czynszu Współczynnik porównujący cenę rynkową nieruchomości mieszkalnych do ich ekonomicznej i rzeczywistej wartości pod względem równowartości czynszu. Wskaźnik wyższy niż 20 (przy...

Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu Dobrowolna spłata kredytu przed terminem zapadalności lub z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu spłat. W przypadku niewykorzystanych, a przyznanych kredytów anulowanie jest...

Zdolność obsługi długu

Zdolność obsługi długu - zdolność kredytobiorcy do „obsługi” (czyli spłaty odsetek i kapitału) maksymalnego obciążenia zadłużeniem dzięki przekazywaniu na poczet długu przyszłych wpływów finansowych....

Zdrowy system bankowy

Zdrowy system bankowy - Sound Banking System - Słowo sound niesie w tym kontekście kilka różnych konotacji; przypisuje mu się szereg znaczeń pozwalających na...